Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Školní psycholog

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Od února 2024 zastupuje v plném rozsahu a s plnou klalifikací naší školní psycholožku Barboru Novákovou z důvodu dlouhodobé absence Ema Medková.

Stručný profesní profil

Jmenuji se Ema Medková. Vystudovala jsem psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Studovala jsem také psychologii a pedagogiku ve finské Jyvaskyle. Pracovala jsem na lince důvěry a v pedagogické psychologii, působila jsem také jako lektor primární prevence. Jsem absolventem kurzu Kompletní krizové intervence a Minimalizace šikany AISIS. V rámci zahraniční stáže jsem pracovala s lidmi závislými na návykových látkách.  Nyní se po rodičovské dovolené vracím do praxe.
V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat na e-mailu medkova@korunka.org. Na Korunce jsem vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek. Konzultační hodiny mám ve středu ve 12:30 (ideálně po objednání),  případně je možné se domluvit na jiný termín. Kancelář školního psychologa se nachází „Na komíně“, ve třetím patře u ateliéru.

Vážení rodiče, jmenuji se Barbora Nováková, na ZŠ Korunovační působím od ledna 2023. Cílem školního psychologa a týmu ŠPP je vytvořit školní prostředí, kde se Vaše děti i učitelé budou cítit spokojeně, v bezpečí a kde se jim bude dařit. Z důvodu nesnadného období izolace při karanténě, od období války na Ukrajině a při negativnímu dopadu moderních technologií na zdraví dítěte, se zvýšil počet dětí, které potřebují a vyhledají psychologickou péči. Kdybyste si všimli, že Vaše dítě si potřebuje popovídat, nebo poradit, povzbuďte ho, ať se školního psychologa nestydí vyhledat. Tak jako když člověka bolí zub, navštíví zubaře, s duševními obtížemi může vyhledat psychologa, psychiatra, terapeuta či krizového interventa. Pro některé rodiče může být systém psychické péče složitý, školní psycholog slouží i jako ten, kdo systém popíše a doporučí, kam se obrátit. Dětští kliničtí psychologové a psychiatři jsou v nynější situaci velmi vytížení, objednací lhůty dlouhé, je třeba trpělivost a situaci v dnešním kontextu řešit ideálně co nejdříve. Některá centra poskytujících péči v oblasti duševního zdraví se zaměřují na krátkodobější péči a poskytují jí rychleji.

Školního psychologa můžete zkontaktovat mailem, nebo se domluvit na osobním setkání, které lze domluvit v pracovní době 8:00 – 15:00. S rodiči, kteří by si přáli osobní schůzku a nemohli v tento čas přijít, lze po předchozí domluvě výjimečně zajistit termín před začátkem vyučování či v pozdějších hodinách.

Mgr. Barbora Nováková –  novakova@korunka.org

S čím se na školního psychologa můžete obrátit:

Žáci

– když Ti nejde učení tak, jak bys chtěl/a – když máš problémy se spolužáky a nevíš, jak je vyřešit – když někomu ve třídním kolektivu je nepříjemně, když máš pocit, že někdo ubližuje slabšímu – když Tě trápí vztahy s rodiči, sourozenci, kamarády, partnerem – pokud trávíš na telefonu či počítači více času, než Tví kamarádi či rodiče – pokud si chceš ublížit, nebo si ubližuješ – pokud si vyčítáš, co a kolik jsi snědl/a – když nevíš, jak zpracovat hněv – stydíš se prezentovat a být zkoušen před třídou – nejseš si jist/a svou identitou – když ses ocitl/a v náročné životní situaci – kdykoli se chceš svěřit s trápením a potřebuješ si popovídat

Zákonní zástupci:

– otázky vhodného vedení dítěte – výchovné či kázeňské obtíže a problémy – způsoby správné přípravy na výuku – pokud se Vám něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte – když máte pocit, že mu to ve škole nejde tak, jak by mělo – když se Vám nedaří na něčem domluvit s učiteli Vašich dětí – když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo – když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (rozvod, úmrtí) – když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády, odmítá odejít do školy, nechce se učit, apod.) – jakékoli další téma týkající se dítěte

Pro některé psychologické služby potřebuje školní psycholog individuální souhlas zákonných zástupců. Když dítě využije možnosti konzultace se školním psychologem, na které se s psychologem dohodne, že by chtělo svůj problém řešit (vícekrát, tedy dlouhodobě), budou rodiče požádáni o podepsání individuálního informovaného souhlasu. Ten dítě dostane pro rodiče domů, nebo při osobním setkání s rodiči, bude v něm uveden rozsah a obsah péče. Rodiče mohou individuální spolupráci mimo případ ohrožení dítěte odmítnout. Individuální souhlas rodičů či zákonných zástupců není potřeba v případě krizové intervence (mimořádná a závažná situace ve škole, či v osobním životě žáka/žákyně), až 5 individuálních návštěv dítěte může být bráno jako krizová intervence, každý případ je posuzován individuálně; první kontakt se žákem (žák služby psychologa sám vyhledá); při ohrožení tělesného či duševního zdraví dítěte, při činnostech souvisejících s činností pedagogického pracovníka.

Formulář 1 – Individuální informovaný souhlas s poskytováním poradenských služeb

Co školní psycholog neposkytuje:

Školní psychologové poskytují pouze ty služby, které spadají do oblasti jejich odborné kompetence. V případě potřeby zvou ke spolupráci odborníky jiných profesí, spolupracují se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejm. pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními, apod. Školní psycholog se zaměřuje především na péči související se vzděláváním, neposkytuje dlouhodobou psychoterapeutickou péči, nemůže předepisovat psychofarmaka, nevytváří na základě diagnostiky doporučení s návrhy podpůrných opatření II. – V. stupně a nemůže zajistit na základě podpůrných opatření personální podporu pro dítě (asistent pedagoga).

DALŠÍ KONTAKTY

V případě akutních obtíží se rodič i samo dítě může obrátit například na linku bezpečí (116 111), která je bezplatná, anonymní a nonstop. Osobně může navštívit krizová centra pro děti s bezplatnou péčí, např. (Cílkova 796/7, 142 00 Praha 12 – Kamýk, tel. pro objednání: 241480511, mobil: 777664672, e-mail: ambulance@ditekrize.cz,  možnost návštěvy bez objednání, a to vždy v úterý, středu a čtvrtek od 16 do 18 h.). Rodiče mohou využít kontakt na rodičovská linku www.rodicovskalinka.cz, Tel: 606 021 021, e-mail: pomoc@rodicovskalinka.cz.