Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Kontakty

Název, sídlo školy a základní údaje 

Základní škola Praha 7, Korunovační 8 se sídlem Korunovační ul. 8/164, 170 00 Praha 7 – Bubeneč

IČ: 61389820

DIČ: CZ61389820

č. účtu: 51-2510070227/0100

ID datové schránky: cmrksct  

Vedení školy

Pedagogický úsek – rozšířená péče, výchovné poradenství, prevence, pedagogové

  • speciální pedagožka – Mgr. Eliška Skácalová, 223 018 916, skacalova@korunka.org
  • speciální pedagožka – Mgr. Barbora Soukupová, soukupova@korunka.org
  • speciální pedagožka – Ing. Mgr. Helena Klasová, klasova@korunka.org
  • administrátorka kabinetu speciální péče – Nora Valerová, 737 582 082, valerova@korunka.org
  • profesní poradenství – Ing. Ivana Sujová, 223 018 914,  sujova@korunka.org
  • výchovný poradce, prevence, krizové intervence, spolupráce s OSPOD – Mgr. Tomáš Komrska (společně s R. Václavíkovou, N. Valerovou, E. Skácalovou), 223 018 913, 731 189 723 (mobil), komrska@korunka.org
  • školní preventista – Vendula Hoření, horeni@korunka.org

pedagog/žka jméno příjmení – prijmeni@korunka.org

Školní družina

  • vedoucí vychovatelka – Ing. Barbora Horáková, Ph.D., 731 391 703 (společný mobil družiny), horakovab@korunka.org

vychovatel/ka jméno příjmení – prijmeni@korunka.org

Školní jídelna

Hospodářka školy

Školská rada

Spolek Korunka

Spolek Montessori Korunka