Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Kabinet rozšířené péče

KABINET ROZŠÍŘENÉ PÉČE – ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKY

Na naší škole máme v současnosti 3 školní speciální pedagožky:

o   Mgr. Eliška Skácalová (skacalova@korunka.org)

o   realizace předmětu speciálně-pedagogické péče

o   logopedická péče

o   péče o žáky mimořádné nadané

o   hodiny grafomotoriky pro 1. ročníky

o   programy na rozvoj pozornosti a pracovního tempa (KUPOZ, ROPRATEM)

o   Administrativní činnost KRP

o   Mgr. Lucie Cimbálová (cimbalova@korunka.org)

o   realizace předmětu speciálně-pedagogické péče

o   Mgr. Ing. Helena Klasová (klasova@korunka.org)

o   realizace předmětu speciálně-pedagogické péče

Jak a kde nás najdete?

Najdete nás v Kabinetě rozšířené péče v přízemí nebo v kabinetě Na rozcestí ve 2. patře. Nebo nám zavolejte na telefon 223 018 916 či na 737 582 082.

Co je náplní činnosti školního speciálního pedagoga?

Práce školního speciálního pedagoga se skládá z několika oblastí:

 • Administrativní činnost
 • Individuální či skupinová práce s žáky
 • Pomoc rodičům a práce s rodiči
 • Pomoc pedagogům a práce s pedagogy
 • Metodické vedení asistentů pedagoga

ad 1) Administrativní činnost

 • vedení dokumentace o žácích se specifickými poruchami učení (dále jen SPU)
 • koordinace tvorby plánů pedagogické podpory (dále jen PLPP)
 • koordinace tvorby individuálních vzdělávacích plánů (dále jen IVP)
 • kontrola dodržování PLPP a IVP a jejich vyhodnocování
 • kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky

ad 2) Individuální či skupinová práce s žáky

 • pravidelné hodiny individuální či skupinové práce s žáky s SPU, během kterých se zaměřujeme na posílení oslabených oblastí a zlepšení všech funkcích potřebných pro učení
 • konzultace a pomoc při problémech v učení

ad 3) Pomoc rodičům

 • konzultace výukových obtíží jejich dětí
 • konzultace o různých formách péče a podpory v rámci SPU v domácím prostředí
 • doporučení a nabídka vhodných pomůcek, metod a zásad pro práci s dítětem s SPU

ad 4) Pomoc pedagogům

 • náslechy ve třídách
 • diagnostika potřeb žáka
 • pomoc pedagogům při přípravě pracovních materiálů pro dětí s poruchami učení a chování
 • pomoc pedagogům při přípravě pracovní materiálů pro nadané dětí
 • konzultace a hodnocení efektivnosti doporučených metod

 ad 5) Podpora asistentů pedagoga

 • pravidelné setkávání a metodické vedení asistentů pedagoga
 • odborná doporučení pro práci asistentů pedagoga
 • náslechy ve třídách