Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Jídelna

Vítejte na stránkách školní jídelny

objednávky jídla zde

a pokud jste už u nás ve škole tak prosím ZDE

Informace ke stravování od 17.5.2021

1.st – přihlášeni všichni žáci, ale pouze do výše jejich kreditů. Zkontrolujte konto dětí, velká část měla zaplacenou pouze prezenční výuku (tzn. že části chybí platba za 5 či 6 dnů na květen).

2.st – žáky je třeba přihlásit – přes internet (půjde pouze pokud je hotovost), telefonicky 223018915, emailem jidelna@korunka.org, sj.korunovacni@volny.cz nebo osobně – POZOR do pátku 13 hod.

Pokud nebude mít žák v pondělí oběd přihlášený nebo nebude mít čip, nebude mu oběd vydán.

Zaměstnanci – prosím všechny, aby si zaktualizovali  přihlášky včas.

Připomínám, platby na červen posílejte na účet šj 51-2510110217/0100, do textu jméno dítěte a třídu do 25.5.2021.

Děkuji.

Hana Štekrová, vedoucí šj

Informace k obědů od 3.5.2021+10.5.2021

Žáci 2.stupně, kteří nastupují k rotační výuce od 3.5.2021 a 10.5.2021, si přihlašují obědy do pátku 30.4.2021 do 14 hod na pondělí i další dny, SAMI, a to buď přes internet, telefonicky 223 018 915 nebo emailem jidelna@korunka.org nebo sj.korunovacni@volny.cz. Nepřihlášený oběd nebude vydán.

30.4.2021                           Hana Štekrová, vedoucí šj

Informace k provozu školní jídelny od 12.4.2021

Všem žákům 1.stupně + PT přihlásím obědy v době jejich prezenční přítomnosti ve škole do výše jejich kreditu. Prosím o kontrolu výše částky na obědy. V případě, že strávník nebude přítomen nebo nebude na obědy chodit, musí si obědy sám odhlásit přes internet, emailem, telefonicky, popř.osobně, nejlépe den dopředu, max. do 8 hod ráno.

V době distanční výuky mají strávníci obědy automaticky odhlášeny. Pokud mají o obědy zájem, mohou si pro oběd chodit v době od 10,30-11,00 hod s jídlonosičem do výdejny cizích strávníků, vchod ze Sládkovy ulice, na konci budovy před kavárno-restaurací Těsně vedle Burundi, ale pouze po předchozím přihlášení (zase přes internet, email, telefon).

V případě, že je žák nepřítomen v době prezenční výuky ve škole, nemá na dotovaný oběd nárok (stejně jako v době nemoci).

Pokud je žák v karanténě, je to stejné, nemá na dotovaný oběd nárok (a to ani v případě, že mu v tomto týdnu probíhá distanční výuka), nesmí poslat ani třetí osobu, protože ta je s ním v přímém styku.

Zaměstnancům přihlásím obědy v běžném režimu do výše jejich kreditu. Prosím o kontrolu a odhlášení podle individuálních potřeb včas a na co nejdelší časový úsek (měsíc). Odhlášky a změny provádějte přes internet, v jídelně, emailem, telefonicky nebo osobně v kanceláři šj (prosím  – neřešte  na výdeji s vydávajícím kuchařem).

8.4.2021                                                 Hana Štekrová – vedoucí školní jídelny

Informace k obědům pro žáky PT, prvních a druhých tříd od 4.1.2021 – prezenční výuka

PŘIHLAŠUJI obědy všem žákům PT, 1A,1B,1C, 2A,2B,2C od 4.1.2021 do výše jejich kreditu.

Zkontrolujte výši hotovosti, peníze pošlete na účet šj: 51-2510110217/0100, do textu jméno dítěte.

Pokud žák nebude chodit do školy na prezentační výuku, musí si oběd odhlásit – osobně, emailem, telefonicky nebo sám přes internet. V době prezenční výuky nesmí být a nebude oběd vydáván do jídlonosiče.

Obědy pro žáky třetích až deváté třídy od 4.1.2021:

distanční výuka – pokračujeme ve stejném režimu jako od 14.10.2020

(oběd je blokován, můžete si ho přihlásit pouze osobně, telefonicky nebo emailem, výdej ve výdejně pro cizí strávníky ze Sládkovy ulice 10,30 -11,00 hod do vlastních neskleněných nádob)

Žáci, kteří již byli přihlášeni k odběru obědů v době distanční výuky, zůstávají přihlášeni.

Informace k obědům pro zaměstnance od 4.1.2021:

Pokud máte obědy od 4.1.2021 přihlášeny a budete přítomni na pracovišti, bude pro vás oběd vydáván ve školní jídelně. Čas výdeje může být mírně zkrácen. Budu informovat.

Děkuji.

Hana Štekrová, vedoucí šj

30.12.2020

Informace k obědům pro žáky 1.stupně od 30.11.2020:prezenční výuka

PŘIHLAŠUJI obědy všem žákům 1. stupně od 30.11.2020. Pokud žák nebude chodit do školy na prezentační výuku, musí si oběd odhlásit – osobně, emailem, telefonicky nebo sám přes internet.

V době prezenční výuky nesmí být a nebude oběd vydáván do jídlonosiče.

Informace k obědům pro žáky 2.stupně od 30.11.2020: rotační výuka

1/prezenční výuka – POZOR: žák, pokud má zájem chodit na obědy do jídelny, se musí sám přihlásit (osobně, telefonicky, emailem nebo přes internet)

2/distanční výuka – pokračujeme ve stejném režimu jako od 14.10.2020

(oběd je blokován, můžete si ho přihlásit pouze osobně, telefonicky nebo emailem, výdej ve výdejně pro cizí strávníky ze Sládkovy ulice 10,30 -11,00 hod do vlastních neskleněných nádob)

Informace k obědům pro zaměstnance od 30.11.2020:

Pokud máte zájem o obědy od 30.11.2020 přihlašujte, prosím, osobně, telefonicky, emailem nebo přes internet do pátku 27.11.2020 do 12 hod, nejlépe již do konce měsíce prosince.

Děkuji.

Hana Štekrová, vedoucí šj

Informace k obědům pro žáky od 18.11.2020:prezenční výuka

Přihlašuji všem žákům PT,1.tříd-ABC, 2.tříd-ABC obědy od 18.11.2020. Pokud žák nebude chodit do školy na prezentační výuku, musí si oběd odhlásit – osobně, emailem, telefonicky nebo sám přes internet.

V době prezenční výuky nesmí být a nebude oběd vydáván do jídlonosiče.

Informace k obědům pro žáky od 18.11.2020: distanční výuka

Pokračujeme ve stejném režimu jako od 14.10.2020.

Informace k obědům pro zaměstnance od 18.11.2020:

Pokud máte zájem o obědy od 18.11.2020 přihlašujte, prosím, osobně, telefonicky, emailem nebo přes internet do pondělí 16.11.2020 do 12 hod, nejlépe celý týden nebo do konce měsíce.

Děkuji.

Hana Štekrová, vedoucí šj

Informace k obědům:

od 14.10.2020  – distanční výuka

V době distanční výuky si oběd mohou žáci objednat, ale i zrušit, den dopředu (do 14 hod) pouze osobně, emailem nebo telefonicky a vyzvednout ve výdejně cizích strávníků, vchod ze Sládkovy ulice, do jídlonosiče v době od 10,30 – 11,00 hod.

Pravidla ve školní jídelně od 1.9.2020 – poslední aktualizace k 28.08.2020

Nárok na oběd (dotovaný) mají pouze žáci, kteří dochází do školy (jsou zapsáni v docházkové knize).

Nárok na oběd s příspěvkem z FKSP mají také zaměstnanci, kteří pracují nebo se na zaměstnání připravují nejméně 3 hod.

Cizí strávníci mohou jídlo konzumovat ve školní jídelně v době od 11,15-11,30 u předem určeného stolu. Po konzumaci bude provedena dezinfekce.  

Doba výdeje:

Cizí strávníci jídelna 11,15 -11,30

Zaměstnanci od 11,15 – 13,40

Žáci – podle rozpisu od 11,30 hod – 13,40

Do prostor jídelny vstupuje pouze strávník s objednaným obědem a čipem

(: s rouškou, sáčkem na roušku v případě Nařízení MŠMT – semafor).

Při vstupu do školní jídelny si strávník umyje ruce a použije dezinfekci (družinové děti přicházejí do šj s rukama již umytýma a vydezinfikovanýma).

Strávník udržuje čistotu – použité ručníky odhazuje do určené nádoby.

Dodržuje rozestupy.

Strávníci s tácem dostanou polévku, příbor a přejdou k čipovacímu zařízení.

Po označení čipem převezmou oběd a nápoj.

Odchází ke stolu, sedají si vždy ve skupině.

(: V případě Nařízení MŠMT – semafor odkládají roušku pouze před samotnou konzumací jídla a pití, a to do vlastního sáčku).

Po konzumaci – (: v případě Nařízení MŠMT – semafor opět s rouškou) – odnesou tác s použitým nádobím k okénku.

V prostorách jídelny se zbytečně nezdržují, dobu konzumace jídla zkrátí na minimum.

V případě podezření z nemoci, nebude strávník do jídelny vpuštěn.

Prostory jídelny se pravidelně dezinfikují.

Neodhlášený oběd na daný den v případě nemoci (odeslání dítěte s podezřením domů) bude vydán v době od 13,50-14,00 ve výdejně cizích strávníků, vchod ze Sládkovy ulice, hnědé dveře vedle restaurace Těsně vedle Burundi, osobě s rouškou (z důvodu přímého styku s nemocným).

Sestavila: Hana Štekrová, vedoucí šj,  dne 25.8.2020