Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Fakultní škola

Historie spolupráce s pedagogickou fakultou

 

Spolupráce naší školy s Univerzitou Karlovou, Pedagogická  fakulta se datuje již od roku 1994 kdy jsme se stali fakultní školou. Od té doby jsme společně realizovali řadu zajímavých projektů a aktivit. Některé z nich i ve spolupráci s dalšími evropskými školami a pedagogickými fakultami.

 

Dnes u nás probíhají především pedagogické praxe studentů, jejich výzkumy, pozorování a dotazníková šetření.

 

Přehled vybraných aktivit:

 

2014 – 2016 – DYILAB – (Do It Yourself In Education – Expanding Digital Competence) účast na tříletém mezinárodním projektu společně se dvěma evropskými školami v Barceloně a Oulu a se třemi pedagogickými fakultami ( PedF UK , Unversita Barcelona,University of Oulu). Projekt byl zaměřen na podporu badatelského vyučování, mezipředmětových vazeb, digitální gramotnosti,
kolaborativního učení a autonomního učení.

2010 – příprava a realizace reprezentativní výstavy výtvarných prací na mezinárodní konferenci ATEE s názvem „First class learning, first class teaching, first class teacher education: the primacy of Early Years, Primary Education and ICT for the future of Europe“,  PedF UK Praha

1996 – 2005  – spolupráce s mezinárodní nadací podporující výměnu zkušeností mezi evropskými učiteli Miranda, v rámci této spolupráce prezentace školních projektů na mezinárodním semináři v Praze (pořadatel CzechMiranda, FEL ČVUT, PedF UK) a v r. 1997 na mezinárodním semináři učitelů v Londýně

2004 – prezentace žákovských projektů vytvořených v rámci projektu School+ na Ecole Conference March 2004 Prague a na School+ Conference University Barcelona

2003  – 2004 přímá participace v projektu School+, škola vybrána jako pilotní škola vědecko-výzkumného projektu 5. rámcového programu EU IST-2000-25162 „School+ More than a Platform to Build the Schoul of Tommorow“ (ověřování metodiky využití počítačových technologií při řešení edukačních aktivit žáků školy, do projektu je zapojeno 10 institucí z pěti zemí: Španělska, Finska, Řecka, Izraele a ČR).

2002 – příprava, realizace a koordinace inovátorského projektu WEP – Web Education Project, jehož partnery byly 4 vybrané české školy, Český Telecom a Úřad pro veřejné informační systémy, projekt řešil problematiku využití on-line komunikačního prostředí ve výuce a domácí přípravě, žáci čtyř tříd a jejich učitelé dostali k domácí přípravě PC, připojení k internetu a komunikační prostředí, škola po roční realizaci získala první plnohodnotnou počítačovou pracovnu

2002  – participace na pilotním ověření projektu „SCIENCE – Rozvoj výuky přírodovědných a technických předmětů s ohledem na specifika velkoměsta“ (kombinované kurzy s on-line podporou pro učitele a žáky ZŠ), OP CZ.04.3.07/3.1.01.02 JPD pro Cíl 3 regionu hl.město Praha (JPD 3), žadatel a realizátor projektu MFF UK Praha

1997 – 2000 – účast v mezinárodním projektu TEMPUS S_JEP 12327-97, Implementation of Telematics in EDUCATION for participation in the Project, výměna zkušeností evropských učitelů, vzdělávání v oblasti telematiky, komunikace škol v rámci Evropy s využitím internetu, v rámci projektu lektor on-line kurzů pro učitele „VIK“ v oblasti výtvarných aspektů tvorby www (MFF UK Praha, FEL Praha, PedF UK Praha)