Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Kariérový poradce

ŠKOLNÍ KARIÉROVÝ PORADCE

Ing. Ivana Sujová – sujova@korunka.org

Co je náplní činnosti kariérového poradce?

  • podporuje žáky při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání
  • doporučuje vhodné informační zdroje a vhodné poradenské subjekty v návaznosti na žákovu situaci a poradenské potřeby
  • podporuje žáka při volbě dalšího vzdělávání a při výběru povolání
  • komunikuje s rodiči, včetně skupinového poradenství pro žáky a rodiče
  • spolupracuje s krajskými institucemi, organizacemi a firmami při realizaci průřezového tématu Člověk a svět práce ve školách
  • podporuje při vstupu na trh práce, realizace exkurzí, spolupráce s ÚP ČR a poradenskými pedagogickými pracovišti

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě