Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Výchovný poradce

VÝCHOVNÝ PORADCE

Mgr. Tomáš Komrska – tel. 731 189 723 komrska@korunka.org

Co je náplní činnosti výchovného poradce?

  • pomáhá s řešením výchovných a výukových problémů žáků
  • spolupracuje se školními speciálními pedagogy, metodikem prevence, kariérovým poradcem a ostatními pedagogickými pracovníky
  • zajišťuje spolupráci s řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum, sociální kurátoři, policie)
  • sleduje nadané žáky
  • věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním