Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Montessori

Více informací naleznete na www.montessorikorunka.cz

Proč právě montessori?

Montessori program při ZŠ Korunka je unikátním vzdělávacím projektem, vycházejícím z principů pedagogiky Marie Montessori. Na půdě státní školy nabízí plnohodnotné alternativní vzdělávání, které má za cíl připravit děti na život a společnost, která se bude neustále měnit. Děti se snažíme vést k sebepoznání a kritickému myšlení. Jde nám o to, aby vyspěly v samostatné, empatické bytosti, především ale o to, aby byly spokojené, šťastné a bavilo je objevovat svět. Pro ty z Vás, kteří máte zájem zapsat své děti do programu montessori na naší škole, přinášíme několik aktuálních referencí od rodičů dětí navštěvujících náš program:

„Dcera každé ráno sama od sebe vstane, nachystá se a kolem osmé sedá k učení (přestože já jsem tou dobou už v práci). Je v tom naprosto samostatná. Je vidět, že ten základ k samostudiu má pevný a funkční. Přestože sama od přirozena je spíš víla a má svůj svět, často nevnímá, v tomhle je pevná a výborně fungující, vidí v tom sama smysl a pořád má touhu se něco nového učit. Takže díky moc, funguje to!”

„Za této těžké situace se ukazuje výhoda montessori dětí – dcera je zvyklá pracovat samostatně, takže se daří. Stýská se jí po škole.“

„Moc bych Vám chtěla poděkovat za tu práci, kterou si dáváte s přípravou práce pro děti a skvělé nápady, které nás skrze moderní technologie čím dál více propojují. Váš montessori přístup dokazuje, že i technika se v rukou dětí nemusí proměnit v břímě.”

Obecné informace o tom, co je montessori, naleznete zde.

Na co byste si měli umět odpovědět, než zvolíte naši montessori třídu:

– Jsem připraven(a) neporovnávat, a to ani se spolužáky ani s jinými vrstevníky?
– Jsou pro mě důležité nejen znalosti mého dítěte, ale i pobyt v kolektivu, který pracuje se sociálními dovednostmi a jeho nácvikem?
– Jsem ochoten oslovit učitele vždy, když podlehnu jakékoli pochybnosti?
– Dokážu respektovat názor učitele a otevřeně komunikovat o problémech dítěte, popř. rodiny?
– Jsem připraven(a) neověřovat neustále znalosti svého dítěte?
– Pracuji doma s dítětem na základě vzájemného respektu, pravidel a jejich dodržování?
– Znám principy montessori pedagogiky?
– Není mé rozhodnutí pro vzdělávání dítěte v tomto programu jen „módním výstřelkem“?