Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Zájmová činnost

Městská část Praha 7 bude poskytovat i v tomto školním roce příspěvek na volnočasové kroužky potřebným rodinám. Více informací a formuláře ke stažení na https://www.praha7.cz/volny-cas-prehled/deti/prispevek-na-krouzky/

Dále je možno žádat o příspěvek na kroužky u organizátora projektu Českou radu dětí a mládeže, podmínky a výši podpory naleznete na Darujeme kroužky dětem.

Přehled zájmových aktivit v budově školy ve školním roce 2023/24

Aktivity organizované školou:

HATHÓRA – výuka hry na hudební nástroje: zobcová / příčná flétna, klavír, kytara

Kontakt: Tereza Vaňková, e-mail: hathora.korunovacni@seznam.cz, tel.: 776 020 726

Informace: Přihlášku na školní rok 2023/24, prosím, vyplňte a zašlete na e-mail. Do e-mailu napište i časové možnosti žáků. Lektoři Vás budou kontaktovat ohledně domlouvání individuálních rozvrhů. Někteří kolegové budou svůj časový harmonogram znát až během září, prosíme Vás tedy o trpělivost. Budeme se opět snažit rozvrhy domluvit ke spokojenosti všech. Formy výuky a ceny jsou přílohou přihlášky.

Začátek hudebních kroužků: od 2. 10. 2023 podle jednotlivých dnů (15 lekcí za pololetí)

Výtvarné kluby

Kontakt: Tomáš Komrska, tel.: 731 189 723

Informace: Kluby jsou určeny pro žáky 1. – 9. ročníků, které vede ředitel školy Tomáš Komrska. Předběžný zájem posílejte sms ve tvaru (jméno, příjmení, třída) na uvedený telefon do 30. 9. 2023. Časy budou upřesněny v návaznosti na výuku školy v ateliéru. Po potvrzení zařazení do klubu posílejte závaznou Přihlášku emailem na dajclova@korunka.org. Uhraďte platbu na účet školy, viz. přihláška. Kluby mají omezenou kapacitu.

Začátek kroužků: říjen 2023

Rozvrh: čtvrtek odpoledne

Aktivity organizované externími organizátory:

KERAMIKA PRO RADOST

Kontakt: Hanka Křížková, e-mail: xhadas@gmail.com, tel.: 731 805 324

Informace: Prosím zájemce o kontaktování na mailu nebo mobilu ve tvaru PŘIHLÁŠKA: jméno, třídu, mob. rodiče. Platby budou pololetní, prosím, platit v hotovosti u mě v keramické dílně za 1.pololeti nejpozději do 22. 9. 2023. Kurzovné se nevrací. V případě dlouhodobé nemoci umožním náhradní keramiku. Součástí keramiky budou tradičně oblíbené tematické výlety do „divočiny“ plné kreativních aktivit v terénu s opékáním na ohýnku.

Pololetní kurzovné: středa (15x) 2.850, – Kč, čtvrtek (13x) 2.470, – Kč

Začátek kroužků: 11. 9. 2023

Rozvrh: středa 14:00 – 15:00 (1. třída a předškoláci), čtvrtek 14:00 – 15:00 a 15:00 – 16:00(změna rozvrhu vyhrazena)

KLENOTKY – pěvecký sbor

Kontakt: Helena Dubská, tel.: 736 427 059

Informace: Dětský sbor Klenotky letos opět přivítá všechny děti, které mají chuť do zpívání a společné práce! Sbor je primárně určen pro první stupeň a předškolní děti.

Vaše děti se mohou přidat i v průběhu roku s přizpůsobením ceny. Není problém se přijít za námi jenom podívat. Pokud se dítě rozhodne odejít během školního roku, zbytek částky bude vrácen na Váš účet.

Hlavní vizí tohoto projektu je uzavřít s hudbou školní den a pracovat společně na něčem, co se tvoří postupně a stojí za to. Momentální schopnosti a dovednosti dětí nerozhodují, jsou cenné v každém stupni jejich vývoje!

Sbor vede Helena Dubská – studentka Deylovy konzervatoře v Praze. Zajímá se o bourání představ o hudbě jako výsadě „pouze některých“ a také o rozvoj potenciálu dětí skrze hudební realizaci, kterou se na poli soukromé výuky zabývá přes devět let.

Chcete přihlásit svoje dítě, nebo máte zájem o více informací? Pište prosím formou zprávy na telefonní číslo.

Cena kroužku: 1.500, – Kč/pololetí

Začátek kroužků: říjen 2023

Rozvrh: 1x týdně 60 minut v ateliéru výtvarné výchovy, den a čas kroužku objasníme v průběhu září na základě rozvrhu školy

MALÝ PRŮZKUMNÍK PŘÍRODY

Kontakt: Kamila Valentová, e-mail: kamila.valentova@ekodomov.cz, tel.: 792 300 667 https://malypruzkumnikprirody.cz/

Informace: Veškeré informace (přihlášky, cenu, náplň kroužku) najdete na webových stránkách.

Začátek kroužků: říjen 2023, únor 2024

Rozvrh: pondělí 14:00 – 15:30

LESNÍ KLUB v RO – PO ŠKOLE DO PŘÍRODY, ODPOLEDNE VENKU NA ČERSTVÉM VZDUCHU

Kontakt: Hanka Křížková, e-mail: xhadas@gmail.com, tel.: 731 805 324

Informace: Pojďme se pravidelně vypravit do lákavé, přírodní „herny“, kde můžeme relaxovat, hrát si, objevovat, pozorovat, tvořit nekonečné množství zajímavých věcí! 

V Roztokách-Žalov máme k dispozici místo uprostřed zeleně s útočištěm v nepřízni počasí (karavanem, kde si můžeme zatopit). Máme suchý záchod (separované, kompostovatelné WC). Místo je vzdálené pouhých 30min jízdy MHD z Letenského náměstí.

Odtud co by kamenem dohodil, je pobřežní cesta podél Vltavy, biotop plný vodomilné havěti, např. i chráněného mloka skvrnitého. Na dosah je malá loučka s oblíbeným hřištěm s toboganem a houpačkami. Za humny je místní divočina – lesnatý vrch Řivnáč a Stříbrník, kudy kráčela pravěká lidská historie.

O kus dál za kopcem, směrem ku Praze je Tiché údolí – chráněná přírodní rezervace.

Náplň: POHYB-RELAXACE-HRA-POZNÁVÁNÍ-TVOŘENÍ – výlety po okolí, hry, výtvarné land-art tvoření, kulinářské, zahradnické tvoření podle sezóny a počasí, péče o pozemek.  To vše v malé skupince max 10 dětí.

POKÉ kroužek – karetní hra Pokémon

Kontakt: Jan Solfronk, www.pokekrouzek.cz

Informace: Přihlašování probíhá skrze web. Všechny potřebné informace jsou na webu, na letáku Pokemon_pokekrouzek a v dokumentu Pokemon_Koncept krouzku.

Začátek kroužků: říjen 2023

Rozvrh: 1x týdně 60 minut

ŠACHOVÁ ŠKOLA Vávra – Černoušek

Kontakt: Jan Šlampa, e-mail: info@sachovykrouzek.cz, tel.: 723 638 888

https://www.sachovykrouzek.cz/service/zs-korunovacni/, www.sachovykrouzek.cz, www.sachyprokazdeho.cz, https://www.facebook.com/sachyprokazdeho

Informace: Všechny potřebné informace k šachové škole jsou uvedeny na webu a na letáku Šachový kroužek.

Začátek kroužků: 2. 10. 2023

Rozvrh: pondělí 13:45 – 14:30

Gymnastika

Kontakt: Matouš Richtr, e-mail: info@gymnastikaprodeti.org, tel.: 739 970 279

www.gymnastikaprodeti.org

Informace: GYMNASTIKA PRO DĚTI je pro všechny kluky a holky z 1. stupně. Hlavní náplní je všeobecná sportovní příprava se zaměřením na gymnastiku. Naučíme se kotouly, hvězdy i stojky, zacvičíme si na nářadí a zahrajeme si spoustu her. Rozvíjíme u dětí koordinaci, rychlost, vytrvalost a flexibilitu.

Trenér si vyzvedne děti před začátkem lekce v družině a po lekci děti odvede zpět do družiny nebo děti předá rodičům. 

Začátek kroužků: 4. 10. 2023

Rozvrh: středa 17:45 -18:45

TENIS – TENISOVÁ ŠKOLA TALLENT

Kontakt: e-mail: info@tallent.cz, tel.: 777 260 262 (po – pá 8:30 – 14), 603 527 172 (po – pá 10–18), https://www.tallent.cz/strediska/praha/zs-korunovacni/, www.tallent.cz

Informace: Informace o tréninkovém středisku na naší škole (časy, ceny, organizace, přihlášky) naleznete na webových stránkách.

Začátek kroužků: 2. 10. 2023

Rozvrh: čtvrtek 16:30 – 19:30

lezení a parkour – jungle sport park holešovice

Kontakt: Alena Rejzková, e-mail: druzinaholesovice@animalspraha.cz, tel.: 774 569 894 www.Jungle Holešovice.cz

Informace: Kroužek je určen pro děti ze školní družiny, lektoři si děti vyzvedávají z družiny cca ve 13.50 hod. po domluvě s hlavní p. vychovatelkou B. Horákovou a zase je přivádějí do školy. Družinový kroužek lezecko-parkourový probíhá v Jungle sport park Holešovice (dříve Boulder Bar), U Výstaviště 11, Praha 7.

V době podzimních, vánočních, jarních, Velikonočních prázdninách není družinový kroužek.

Začátek kroužků: 13. 9. 2023

Rozvrh: středa 14:30 – 15:30

FLORBAL KOR I a KOR II

Kontakt: David Babuka, e-mail: d.babuka@ddmpraha7.cz, tel.: 778 536 890 www.ddmpraha7.cz

Informace: Děti si v kroužku osvojí základní pravidla hry, naučí se pracovat s florbalkou a zdokonalí si své týmové dovednosti. KOR I – kroužek pro florbalisty začátečníky od 2. třídy výše a KOR II – kroužek pro florbalisty začátečníky i mírně pokročilé. 

Začátek kroužků: 12. 9. 2023

Rozvrh: úterý 16:30 – 17:30 (KOR I), 17:30 – 18:30 (KOR II)

Basket TYGŘI pro děti

Kontakt: Petra Michálková, e-mail: michalkovapetra@seznam.cz, tel.: 776 232 227, https://tygri.eu/

Informace: Informace naleznete na webových stránkách.

Začátek kroužků: 22. 9. 2023

Rozvrh: pátek 15:15 – 16:15

OLYMP FLORBAL, z.s.

-probíhá nábor na 2. pololetí!!

Kontakt: Ing. Tomáš Staněk, tel.: 734 601 082, stanek@olympflorbal.cz,

Informace a přihlášky: na webových stránkách https://florbalprodeti.cz/

Začátek kroužku: 22.9.2023,

Rozvrh: vždy v pátek od 14,00 – 15,00 hod. (kromě prázdnin a st. svátků)

ALOTRIE – sparťanská fotbalová školička

Kontakt: Jan Doubek, tel.: 737 921 323

Informace: Informace obdržíte na uvedeném telefonu.

Začátek kroužků: bude upřesněno

Rozvrh: bude upřesněno

Další informace:

Informace o monte klubech a o kroužcích školní družiny najdete v příslušných rubrikách nebo obdržíte od třídních učitelů.

Doporučujeme také zájmové aktivity DDM Praha 7, které dále nabízí řadu kroužků v blízké Vodárenské věži Letná:

informace na https://www.ddmpraha7.cz/