Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Aktuality ŠPP

KRP – rozdělení tříd 

Pro školní rok 2023/24 má třídu Vašeho dítěte na starosti:

 

Eliška Skácalová – v péči: PT, 1.A, 2.B,  4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.C, 8.C, 9.A, 9.B

cizinci, nadaní, logopedie, grafomotorika, KUPOZ, ROPRATEM

 

Lucie Cimbálová – v péči: 1.B ,C, D, E, 2.A, 3.A, 3.B, 8.A, 8.B

 

Helena Klasová – v péči: 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B

  

Informace kabinetu rozšířené péče 

Speciálně pedagogická péče bude probíhat již od září jako každý školní rok. V průběhu září budeme docházet do tříd během vyučování, dále bude probíhat individuální posouzení aktuální úrovně čtení a psaní či dalších oblastí u žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. Následně budeme nastavovat plán podpory pro žáky pro aktuální školní rok. Předměty speciálně pedagogické péče (skupinové reedukace) začnou ke konci září.

 

Od nového školního roku máme pouze pevnou linku (+420 223 018 916), sdílený služební mobilní telefon (+420 737 582 082) již není k dispozici.

O případných změnách fungování kabinetu rozšířené péče Vás budeme informovat.