Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Aktuality ŠPP

KRP – rozdělení tříd 
Pro školní rok 2022/23 má třídu Vašeho dítěte na starosti:

Eliška Skácalová – v péči: PT, 1.C, 2.B, 3.A, 4.A., 4.C, 5.C, 7.A, 9.A, 9.B, cizinci, nadaní, logopedie, grafomotorika

Barbora Soukupová – v péči: 4.A, 4.B, 8.A, 8.B

Helena Klasová – v péči: 5.A, 6.A, 6.B, 7.B, 9.C

Nora Valerová – v péči: PT, 1.A, 1.B, I.C, I.D, I.E, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 7.C, grafomotorika, FIE, KUPOZ, HYPO, neurovývojové cvič. atd.

Informace kabinetu rozšířené péče 
Speciální péče bude probíhat již od září jako každý školní rok. V průběhu září budeme docházet do tříd během vyučování, dále bude probíhat individuální posouzení aktuální úrovně čtení a psaní či dalších oblastí u žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a budeme nastavovat program podpory pro dětí na celý školní rok. Ke konci září by měly začít hodiny předmětu speciální péče (skupinové reedukace) pro žáky 2. – 6. ročníků.
Připomínáme, že od jara máme kromě pevné linky k dispozici i sdílený služební mobilní telefon (737 582 082), na který můžete posílat zprávy či nechávat vzkazy pro všechny speciální pedagožky.
O případných vynucených změnách fungování kabinetu Vás budeme informovat.