Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Sociální pedagog

SOCIÁLNÍ PEDAGOG

Mgr. Lenka Pizúrová pizurova@korunka.org

Co je náplní činnosti sociálního pedagoga?

Základním úkolem sociálního pedagoga je pomáhat při řešení tíživé sociální situaci rodiny žáka, která mívá negativní dopad na vzdělávání dítěte, na jeho pravidelnou školní docházku apod. Úkolem sociálního pedagoga je podpora dětí a rodin a nalézání vhodných možností a způsobů řešení. Sociální pedagog funguje také jako spojovací článek mezi školou, rodiči a dalšími institucemi, může fungovat jako mediátor mezi školu a žákem/zákonným zástupcem.