Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Družina

Aktuality

Vítejte na stránkách školní družiny!

Jednotlivé informace najdete v příslušných sekcích (nalevo)

Je možné přihlašovat děti do školní družiny na školní rok 2024/2025. Přihláška ke stažení ZDE. Vyplněnou přihlášku můžete poslat oskenovanou e-mailem na horakovab@korunka.org nebo vytištěnou vložit do schránky školy ve vchodu z ul. Sládkova

Školní družina 2024/2025

Vážení rodiče,

Provoz školní družiny je ráno od 6:30 do 8:00, poté od konce vyučování do 18:00.

Vyzvedávání žáků probíhá v předem stanovaných časech, kdy rodiče počkají na děti u vchodu z ul. Sládkova. Vyzvedávání je možné:

  • po vyučování
  • po obědě (čas Vám oznámí vychovatel/ka na začátku září)
  • ve 13:30
  • v 15:30
  • v 16:00
  • od 16:30 kdykoliv (po domluvě mezi rodiči a vychovatelem/vychovatelkou)

Tyto časy jsou závazné, děkujeme za jejich dodržování.

Změny v časovém režimu dítěte dodávejte prosím písemně s datem a podpisem zákonného zástupce dítěte (formulář ke stažení zde).

Poplatek za ŠD bude upřesněn. Tento poplatek je splatný vždy do 15.dne daného měsíce. Platební údaje naleznete v sekci Družina > Provoz nebo ve Vnitřním řádu školní družiny.

Přihlášky do ŠD naleznete v sekci Družina > Formuláře ke stažení, v této sekci naleznete veškeré formuláře spojené se ŠD

Detailní a další podstatné informace naleznete ve Vnitřním řádu školní družiny, který si, prosím, pečlivě prostudujte.

Děkuji a těšíme se na Vás a hlavně Vaše děti v novém školním roce!

Za tým ŠD,

Ing. Barbora Horáková, Ph.D.,

vedoucí vychovatelka