Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Aktivní škola

Jsme aktivní škola

Co to znamená?

… že vedeme žáky k aktivnímu přístupu k životu, k samostatnosti a autonomnímu chování.

… že chceme, aby žáci co nejdříve dokázali kriticky posuzovat informace, pečlivě rozmýšleli, co přijmou a co ne. Aby si dokázali sami zařídit, co potřebují, aby uměli zavolat, napsat, požádat o podporu a pomoc, aby také dokázali pomoci jinému. Na chodbách školy visí výmluvné a jsem rád, že pravdivé tvrzení: U NÁS NA KORUNCE SE VŠICHNI ZDRAVÍME, UMÍME PODĚKOVAT  A P0MÁHÁME SI.

… že nepovažujeme „učení“ za to nejdůležitější na světě, že umožňujeme žákům rozvoj jejich nadání a zájmů, zájmovou i vrcholovou sportovní činnost, rozvoj uměleckého nadání, cestování s rodinou. Vedeme děti i rodiče k tomu, aby dokázali dobře vyvážit společný čas, přípravu do školy, zábavu, koníčky a záliby. Smutné je, když ze života dítěte zbyde „jen“ učení a spěchání na kroužky nebo v opačném případě „otloukání“ počítačových her.  Každý potřebuje trochu času pro sebe, pro přemýšlení, plánování, pro komunikaci s nejbližšími a s přáteli.

… že realizaci žáků i rodičů umožňujeme přímo ve škole. Po vyučování si žáci mohou vybrat z řady aktivit, kroužků, klubů, výuky na hudební nástroje, sportovních aktivit. Spolky rodičů finančně podporují a organizují různé aktivity od doučování po relaxační cvičení.  Pro většinu učitelů, vychovatelek školní družiny a asistentek pedagoga je samozřejmostí, že se podílejí na odpoledních aktivitách pro děti.

… že v rámci výuky organizujeme aktivity mimo školu, využíváme skvělé možnosti především Prahy 7. Navštěvujeme pravidelně muzea, galerie, významné památky, divadla, ZOO apod. Cíleně rozvíjíme aktivní zájem dětí o kulturu a umění.

… že dbáme o to, aby se každý ve škole cítil dobře. S pomocí odborníků systematicky pracujeme na dobrých vztazích v kolektivech tříd. Realizujeme  i mezitřídní a celoškolní projekty, sdílíme společně radost na oslavách, pořádáme společné výlety, ozdravné pobyty i cesty do ciziny, děti mají svůj parlament, učí se dobře investovat peníze, ale i hledat slabá místa a řešit problémy.

 

Udržme si a rozvíjejme to, co je podstatou naší školy.

 

Mgr. Tomáš Komrska, ředitel školy