Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Aktuality ŠPP

KRP – rozdělení tříd (16. 9. 2020)
Pro tento školní rok má třídu Vašeho dítěte na starosti:
Tereza Dušková – v péči: 2.B, 3.A, 3.B, 3.C, 4.B, 4.C, 5.B, 7.A, 7.B, 8.B
Barbora Horáková – v péči: 2.B, 5.C, 6.B
Helena Klasová – v péči: 4.A , 5.A, 6.A, 7.C
Nora Valerová – v péči: PT, 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.C, 8.A, 9.A


Informace kabinetu rozšířené péče (28. 8. 2020)
Speciální péče bude probíhat již od září jako každý školní rok. V průběhu září budeme docházet do tříd během vyučování, dále bude probíhat individuální posouzení aktuální úrovně čtení a psaní či dalších oblastí u žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a budeme nastavovat program podpory pro dětí na celý školní rok. Ke konci září by měly začít hodiny předmětu speciální péče (skupinové reedukace) pro žáky 2. – 6. ročníků. Samozřejmě budeme práci přizpůsobovat aktuálním podmínkám a situací s COVID-19, tak aby bylo fungování kabinetu rozšířené péče co nejbezpečnější.
Letos se na začátku školního roku nebudou konat tzv. “info schůzky KRP” s rodiči z 1. a 2. stupně.  Veškeré informace (rozvrh reedukačních hodin, kdo z nás má Vaši třídu na starosti, termíny podpisu individuálních plánů a další) budou zveřejněny zde a na korunka.info v nejbližší době. Informace k určité třídě či skupině budeme zasílat  e-mailem. Připomínáme, že od jara máme kromě pevné linky k dispozici i sdílený služební mobilní telefon (737 582 082), na který můžete posílat zprávy či nechávat vzkazy pro všechny speciální pedagožky.
O případných vynucených změnách fungování kabinetu Vás budeme informovat.