Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Žákovský parlament

Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy (zpravidla jsou zde zastoupeny dvě děti z každé třídy). Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.

Žákovský parlament:

  • podporuje informovanost napříč školou,
  • zvyšuje zájem žáků o školní společenství,
  • vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu,
  • pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti a
  • dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.

Participativní rozpočet (školní „Pébéčko“) 

Korunka už podruhé uvítala možnost zapojit se do školní varianty participativního rozpočtování, tzv. školního pébéčka, které financuje MČ Praha 7. Úkolem žáků je rozhodnout o tom, jak smysluplně využít 50 000 Kč. Žáci 2.-9. tříd nejdříve ve třídách prodiskutují návrhy a ty nejlepší z nich se dostanou do školního kola, kde mají možnost pro své návrhy naplánovat kampaň. O výsledku se rozhoduje tajným hlasováním. Projekt nejen posiluje odpovědnost u žáku, ale taky zlepšuje komfort ve škole a rozvíjí jejich demokratické cítění a finanční gramotnost.

Ve školním roce 2019/2020 zvítězil projekt žáků devátých tříd s názvem DISKOTÉKA NA KONEC ŠKOLNÍHO ROKU. Kvůli nepříznivé epidemiologické situaci a bezpečnostním opatřením je rozlučková diskotéka velmi zkomplikovaná a omezená, nicméně vybavení (světla, reproduktory,..), které se z částky vyhrazené pro PB nakupuje, zůstává ve škole pro další využití.