Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Finanční podpora stravování

Finanční podpora pro školní rok 2023/2024:

 

Možnosti využití finanční podpory stravování dětí

Městská část Praha 7 pro finanční podporu stravování dětí založila v roce 2013 obědové a

solidární konto

Informace k možnosti podpory z tohoto konta najdete zde:

https://www.praha7.cz/temata/pomahame/verejne-sbirky/obedove-konto/

 

Základní škola Praha 7, Korunovační 8 pořádá od roku 2017 veřejnou sbírku Kamínek s transparentním účtem

Podmínky, pravidla a formulář žádosti pro finanční podporu stravování dítěte najdete zde:

Kamínek (korunka.org)