Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Finanční podpora stravování

Tři možnosti využití finanční podpory stravování dětí

  1. Podpora v rámci projektu Školní obědy dostupné pro každé dítě IV

Informace k možnosti podpory v tomto projektu najdete zde:

http://skoly.praha.eu/88396_Skolni-obedy-dostupne-pro-kazde-dite-IV

Rodiče žádají přímo Magistrát HMP. V případě zájmu o tuto podporu kontaktujte nejlépe telefonicky Magistrát HMP, kde dostanete informace k podmínkám.

Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám.2/2, Praha 1, odbor školství, mládeže a sportu

Tereza Volfová, tel. 236 005 909

Ilona Kumžáková, tel. 236 005 294

  1. Městská část Praha 7 pro finanční podporu stravování dětí založila v roce 2013 obědové a

solidární konto

Informace k možnosti podpory z tohoto konta najdete zde:

https://www.praha7.cz/temata/pomahame/verejne-sbirky/obedove-konto/

 

  1. Základní škola Praha 7, Korunovační 8 pořádá od roku 2017 veřejnou sbírku Kamínek s transparentním účtem

Podmínky, pravidla a formulář žádosti pro finanční podporu stravování dítěte najdete zde:

http://old.korunka.org/kaminek/index.htm

Doba čerpání je prodloužena do 12/2021.