Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Platební informace

Číslo účtu na placení obědů:  51-2510110217/0100

Tabulka s přehledem plateb v jednotlivých měsících pro školní rok 22/23

Tabulka s přehledem plateb v jednotlivých měsících pro školní rok 22/23
kategorie cena 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
21 dnů 18 dnů 21 dnů 16 dnů 21 dnů 15 dnů 23 dnů 17 dnů 21 dnů 22 dnů
3-6 let 25 525 450 525 400 525 375 575 425 525 550
7-10 let 29 609 522 609 464 609 435 667 493 609 639
11-14 let 32 672 576 672 512 672 480 736 544 672 704
15+ 35 735 630 735 560 735 525 805 595 735 770

Výpočet ceny oběda na měsíc: počet školních dnů v měsíci x cena oběda nebo zálohová platba 600,-Kč (u 15+ 700,-Kč)

čip     120,-Kč – nákup za hotové v kanceláři ŠJ

3 – 6 let                  25,-Kč

7-10 let                  29,-Kč

11-14 let                32,-Kč

15+                        35,-Kč
cizí strávníci                          87,-Kč

Zaměstnanci                          21,-Kč

Zálohu na svačiny je také možno zaslat na účet školní jídelny.

Svačina 1                                  20,-Kč
Svačina 2                                  23,-Kč

Svačina 3                                  23,-Kč
Svačina 4                                  25,-Kč

Přeplatky:

1/přeplatek je automaticky převeden na další školní rok

2/pokud žák odchází na jinou školu, je přeplatek automaticky převeden na sourozence nebo vrácen na účet, ze kterého chodila pravidelná platba

3/pokud žák odchází, nemá sourozence a platil hotově, je třeba si přeplatek vyzvednout osobně v kanceláři školní jídelny, kde obědy platil, nejlépe po telefonické nebo emailové dohodě dne a času

email: jidelna@korunka.org

tel: 223 018 915