Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Platební informace

Číslo účtu na placení obědů:  51-2510110217/0100

Tabulka s přehledem plateb v jednotlivých měsících pro školní rok 20/21

kategorie cena 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
21 dnů 19 dnů 20 dnů 16 dnů 19 dnů 20 dnů 18 dnů 19 dnů 21 dnů 22 dnů
3-6 let 22 462 418 440 352 418 440 396 418 462 484
7-10 let 25 525 475 500 400 475 500 450 475 525 550
11-14 let 27 567 513 540 432 513 540 486 513 567 594
15+ 29 609 551 580 462 551 580 522 551 609 638

Výpočet ceny oběda na měsíc: počet školních dnů v měsíci x cena oběda nebo zálohová platba 600,-Kč

Platbu je třeba zaslat do 25 dne v měsíci na měsíc následují.

Při zapsaní platby na účet je automaticky přihlášeno menu č.1 na měsíc následují do výše zaslané zálohy.

Čip     120,-Kč – nákup za hotové v kanceláři ŠJ

Kategorie 3 – 6 let                 22,-Kč
Kategorie 7 – 10 let                25,-Kč
Kategorie 11 – 14 let                27,-Kč
Kategorie 15 a více               29,-Kč

Cizí strávníci                            77,-Kč

Zaměstnanci                           21,-Kč

Zálohu na svačiny je také možno zaslat na účet školní jídelny.

Svačina 1                                     17,-Kč
Svačina 2                                  20,-Kč

Svačina 3                                  20,-Kč
Svačina 4                                  22,-Kč

email: jidelna@korunka.org

tel: 223 018 915