Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Zahájení školního roku 2020/21

Vážení rodiče, milí žáci, vítáme Vás na novém školním webu korunka.org. Nově najdete potřebné informace v jednotlivých rubrikách. Přinášíme Vám jako první stručnou informaci k zahájení školního roku a organizaci prvního týdne. Prosíme, pečlivě přečtěte.

Do pátku 28.08.2020 zveřejníme zde další informace ( plán školy s umístěním tříd, jména vyučujících, interní pokyny a opatření k prevenci C-19, podrobné informace k organizaci školní družiny apod.).

Zahájení a organizace prvního týdne školy 1.9. – 4.9.2020

Školní rok zahajujeme v úterý 1. září 2020 v 8 hod. setkáním tříd v kmenových učebnách (viz plánek školy). Žáci 1. stupně (1. – 5. roč.) mohou odejít v 9 hod. nebo pokračovat ve školní družině. Ze tříd děti vyzvedne vychovatelka ŠD, program školní družiny je v úterý  1.9. od 9 hod. do 18 hod. – účastnit se mohou všichni žáci 1. stupně, kteří zůstanou ve škole. Pro delší pobyt ve školní družině prosíme o včasné přihlášení – všechny informace na přihlášce do ŠD (v rubrice ŠD) – budou publikovány v průběhu příštího týdne.

Kudy do školy 1.9.

Ráno příchod do školy vchodem Korunovační ul., otevřen od 7.40 do 8 hod.

Od 8 hod. po celý den v provozu vchod Sládkova ul.

První ročníky (1.A, 1.B a 1.C) a přípravná třída se 1.9. setkají se svojí paní učitelkou před školou v Korunovační ulici a děti odejdou společně do školy. Paní učitelky přivedou děti po ukončení první hodiny před školu (8.50) a předají rodičům.  Z důvodů nutné prevence C-19 počkají rodiče na děti před školou. Najde se šikovný rodič, který zdokumentuje slavnostní zahájení ve třídě??? Volejte řediteli školy 731189723. Děkujeme.

Obědy

Všechny potřebné informace najdete v rubrice školní jídelna již nyní.

Školní družina

Všechny potřebné informace najdete v rubrice školní družina – připravujeme.

Organizace výuky ve středu 2.9.2020

Od středy probíhá výuka na 1. stupni podle rozvrhu, který žáci obdrží 1. září. Družina v obvyklém rozsahu od 6.30 do 18 hod.

Ve středu 2.9. žáci dostanou učebnice, přinesou si aktovky.

Od středy probíhá výuka na 2. stupni podle rozvrhu s tím, že odpolední vyučování zahajujeme od pondělí 7. 9. z důvodu dokončení rekonstrukce elektro.

Prevence COVIID-19

Pečlivě sledujeme vývoj, připravujeme se na realizaci doporučení a závazných pokynů  dle manuálu MŠMT ze 17.8.2020. Rodiče i žáci obdrží ještě před 1.9.  informace a především instrukce pro různé situace, které mohou nastat (vyhlášení karantény apod.). Informace k prevenci C_19 hledejte vždy zde v rubrice NEWS.

Napsat komentář