Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

COVID-19 Info k 28.08.2020

Základní škola Praha 7, Korunovační 8

Interní opatření COVID – 19   –  „startovací měsíc“ – základní provozní informace

Aktualizováno v pátek 28.8. v 16 hod. – v Praze již vyhlášen tzv. ORANŽOVÝ SEMAFOR (počínající komunitní přenos v ČR). SLEDUJTE POZORNĚ KORUNKA.ORG HLAVNĚ V PRŮBĚHU PONDĚLÍ 31.8. A PROSÍM PŘIPRAVTE DĚTEM ROUŠKY VČETNĚ SÁČKU, POKUD BUDE NUTNÉ AKTUÁLNĚ NAŘÍDIT NOŠENÍ ROUŠEK VE ŠKOLE PO CELOU DOBU VYUČOVÁNÍ.

Opatření, která platí v současné době, budeme průběžně aktualizovat podle pokynů MŠMT a MZ podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví.


Opatření po žáky a info k provozu (STAV K 28.8.)

Žáci jsou povinni si při vstupu dezinfikovat ruce a provádět pravidelnou dezinfekci rukou v průběhu dne. V každé třídě, u vstupu do budovy, v oddělení ŠD, ve školní jídelně, na toaletách, v tělocvičnách je k dispozici bezoplachová dezinfekce. V prostorách školy bude probíhat časté a intenzivní větrání. Úklid a dezinfekce všech společných prostor bude probíhat vícekrát denně.

Osobní hygienické prostředky – papírové kapesníky, rouška a sáček na roušku zatím povinné pouze do ranní a večerní družiny.

Žák vykazující infekční onemocnění bude izolován a budou kontaktováni  rodiče. Denně budeme provádět orientační bezdotykové měření teploty žáků jako v červnu. Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost a žák nadále navštěvuje výuku. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekční nemoci. 

Prohlášení o bezinfekčnosti zatím nebudeme vyžadovat.

Školní jídelna

Před vstupem je povinná dezinfekce rukou. Prostory jídelny jsou pravidelně dezinfikovány. Není umožněn samoobslužný výdej, např. odebírání příborů z hromadných zásobníků.

Podrobněji o provozu školní jídelny zde

Školní družina

Provoz školní družiny bude zahájen v běžném režimu za dodržování přísnějších hygienických opatření. Bude zajištěno častější větrání oddělení, dohlíženo na dodržování zvýšené hygieny. Spojování oddělení v odpoledních hodinách bude probíhat podle jasně stanovených pravidel na základě pracovní doby jednotlivých vychovatelek a pokud možno v rámci jednotlivých ročníků. Pobyt na školním dvoře bude probíhat na základě daného časového harmonogramu.

Ranní (6:30 – 7:40 hod.) a večerní družina (od 16:30 do 18 hod.) bude probíhat v jedné třídě – třída vedle vrátnice ve Sládkově ul. Z důvodu ochrany žáků z různých tříd při tomto smíšeném režimu budeme vyžadovat nošení roušky. Žáci jsou povinni mít u sebe vždy 2 ks roušek a sáček na jejich uložení. Zatím pouze v ranní a večerní družině.

Rodič doprovodí ráno dítě ke vstupu do budovy ze Sládkovy ulice. Vyzvedávání dětí bude probíhat v určených časech, rodiče budou na své děti čekat před školou.

Zvýšená pozornost bude také věnována příznakům onemocnění, jako je zvýšená teplota, rýma a kašel. V případě podezření na onemocnění budou rodiče o tomto informováni a žák bude umístěn s rouškou do izolace, než si jej vyzvedne rodič. Tato opatření zavádíme v návaznosti na manuál MŠMT.

Podrobněji o provozu družiny zde

Pronájmy – činnost dalších subjektů – kroužky, kluby, sport, schůze atd.

Plánujeme postupné rozjetí zájmových aktivit, pokud bude  možné od října. Podle posledních informací z 28.8. bude realizována pouze základní  část výchovně vzdělávacího programu  – oranžový semafor, bez zájmových aktivit.   

Návštěvy v budově školy

Pohyb osob v budově školy budeme od 1. září omezovat na minimální možnou míru. Vše, co bude možné, prosíme, vyřizujte on-line, telefonicky apod. Nutné návštěvy budeme evidovat pro možnost pozdějšího trasování kontaktů. Pokud možno, jednání budeme realizovat v přízemí u vchodu ze Sládkovy ul. V tuto chvíli neplatí striktní zákaz vstupu osob do budovy, ale minimalizujme společně kontakty v tomto startovacím období. Děkujeme.

Poděkování

Všem rodičům děkujeme za skvělou spolupráci v květnu a červnu, provoz školy probíhal i díky Vám perfektně a bez problémů. Doufáme, že společně s Vámi a dětmi překleneme dobře i podzim.

 

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY

Web Ministerstva zdravotnictví

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru

Web Státního zdravotního ústavu

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občany

Kontakty na Krajské hygienické stanice

Web Ministerstva zahraničních věcí

Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničí

Odkaz na webové stránky Ministerstva zdravotnictví – Otázky a odpovědi

Doporučení

JAK SI SPRÁVNĚ UMÝT RUCE?

#nCoV2019 nový koronavirus

Přenášejí nový koronavirus domácí zvířata?

CO DĚLAT, POKUD CESTUJETE Z OBLASTÍ NÁKAZY NOVÝM KORONAVIREM  A OBJEVÍ SE U VÁS TEPLOTA, KAŠEL NEBO DUŠNOST?

Doporučení pro cestovatele: epidemie vyvolaná novým typem koronaviru 2019-nCoV

Napsat komentář