Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Upřesňujeme – aktualizujeme – sledujte!

Vážení rodiče, zde průběžně doplňujeme informace k zahájení výuky 12.4.2021. Informace řadíme chronologicky, novější vždy nahoře. Konzultujeme problematiku testování a rozjezdu škol se zřizovatelem, s kolegy na jiných školách, hledáme aktuální info na více místech. Prosíme, sledujte důležité aktuality zde:

INFO 3 (11.4. – 13 hod.)

Pro rodiče cizince: leták s informacemi k testování (překlad českého originálu, zdroj MŠMT, NPI)

Leták pro rodiče – čeština

Leták pro rodiče – angličtina

Leták pro rodiče – ukrajinština

Leták pro rodiče – ruština

Leták pro rodiče – vietnamština

INFO 2 (10.4. – 11 hod.)

Od p. třídních učitelek jste obdrželi doplňující informaci e-mailem (nutnost dodržení času příchodu do školy, odchod žáků, kteří chodí na oběd, ale nechodí do družiny), pokud jste e-mail neobdrželi, vyžádejte v průběhu víkendu od p. třídní učitelky.

INFO 1 (10.4. – 10.55)

Informace k možnosti testování vlastním testem ve škole. Web testovani.edu.cz uvádí:

Pokud rodiče nebudou chtít, aby se děti testovaly stěrem z nosu, ale přinesou si test ze slin, bude jim to umožněno?

Odpověď:

Pokud je daný antigenní test na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku (viz https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/), může být ze strany školy akceptován. Škola nicméně nemá povinnost ho využít a zákonný zástupce nemá právo si jeho použití vynucovat.

Nabízíme řešení v podmínkách naší školy: Technicky, personálně a organizačně nejsme schopni zajistit ranní testování různými přinesenými testy ve třídách. Nabízíme možnost testovat vlastním testem v rámci testování v tělocvičně, kde bude probíhat testování dětí za přítomnosti třetí osoby (myšleno např. rodiče, babička apod.). Pokud budete chtít testování vlastním testem, prosíme o následující:

  • Příchod podle manuálu Příchod do školy (také již publikován jako příloha k informaci z 8.4.) – tzn. příchod stejně jako děti, které se budou testovat za přítomnosti třetí osoby v tělocvičně.
  • Dále prosíme, aby rodiče našli ve výše uvedeném seznamu antigenních testů s výjimkou (VÝJIMKY PRO ANTIGENNÍ TESTY vydané MZČR podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. za účelem uvedení na trh pro použití laickou osobou v rámci celoplošného testování) test, který chtějí využít, abychom urychlili proces testování. Testů s výjimkou je přes 700!!! AKTUALIZOVÁNO 11.4. v 18 hod.: PROSÍME, POZNAMENEJTE SI ČÍSLO ŘÁDKU EXCELOVÉHO SOUBORU, KDE KONKRÉTNÍ TEST UVEDEN. O další se postaráme.
  • Zároveň připomínáme, že není možné testovat doma a přijít s čestným prohlášením o testování.

Napsat komentář