Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

INFO k provozu školy od 12. 4. 2021

Dokumenty, infomační letáky, instruktážní video k testování (zdroj MŠMT ČR, MZ ČR):

 1. Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů
 2. Provoz škol a školských zařízení
 3. Manuál Covid- 19 testování ve školách
 4. Testování u přijímacích zkoušek
 5. Testování žáku ve školách
 6. Ochrana dýchacích cest
 7. Opatření obecné povahy – přijímací řízení dodatek
 8. Mimořádné opatření – testování žáků ve školách
 9. Opatření ve školách s první fází rozvolňování 12.4.2021
 10. Diagram testování
 11. Testování – leták pro rodiče
 12. Testování – leták pro žáky
 13. Instruktážní video – testování
 14. Informační web MŠMT k testování
 15. Přehled opatření – informace k provozu škol a školských zařízení od 12.4.2021

Informace o organizaci a provozu školy od 12. 4. 2021

První fáze návratu dětí do škol se uskuteční formou rotační výuky, v naší škole budeme rotovat podle tohoto modelu:

 1. týden od 12. 4. 2021: PT, 1. A, 1. C, 2. A, 2. C, 3. A, 4. A, 5. A
 2. týden od 19. 4. 2021: 1. B, 2. B, 3. B, 3. C, 4. B, 4. C, 5. B, 5. C

Organizace výuky:

 • výuka bude rotační pro přípravnou třídu a celý první stupeň (tzn. třídy budou ve škole po týdnu rotovat) s povinností žáků nosit roušky alespoň chirurgická rouška)
 • druhý stupeň bude pokračovat v distanční výuce, budou možné konzultace učitelů s žáky
 • informace k příchodu do školy, k testování za přítomnosti třetí osoby, časy příchodů tříd: Lichý týden od 12.4., 26.4… a Sudý týden od 19.4…
 • před zahájením výuky budeme dotazovat děti na případné příznaky C-19 podle doporučeného postupu, tzv. Kontrolního seznamu příznaků (dokument č. 1 v seznamu výše)
 • testovat budeme tzv. samotesty pod dohledem pracovníka školy – prosíme, seznamte děti před testováním s průběhem a technikou testování, lépe tak zvládneme testování v prvních dnech – viz instruktážní video a letáky v seznamu výše. POZOR: Z testování budou vyňaty děti, které splní podmínky mimořádného opatření MZ (dokument č. 5, str. 1, bod II.) – musí však doložit v listinné podobě před zahájením výuky, že splňují některou z uvedených podmínek (potvrzení pediatra). Lze také doložit potvrzení o provedení certifikovaného antigenního testu s datací nejvýše 48 hod. před výukou. Provedení testu doma nemůžeme dle pokynů uznat jako splnění podmínky pro vynětí dítěte z testování.
 • předpokládáme, že provoz školy bude v omezeném režimu, tzn. bez kroužků, klubů, provoz ŠD v homogenních skupinách, pouze odpolední ŠD – informace k provozu školní družiny ZDE
 • informace ke stravování souhrnně ZDE
 • k testování a ke zjišťování případných příznaků C-19 budeme přistupovat s maximální citlivostí tak, aby se všechny děti cítily komfortně, v případě zjištění pozitivního dítěte budeme postupovat ohleduplně a s citem
 • v případě nejistot (uvolnění z výuky, obavy z testování, zdravotní problémy apod.) kontaktujte třídní učitelku, pište, volejte řediteli školy, zástupkyním ředitele, přehledný a věcný je informační web testovani.edu.cz – viz. bod 14 v seznamu odkazů výše
 • prosíme, počítejme s tím, že postupy v případě zjištění pozitivity jsou striktně dané, podle manuálů znamená např. zjištění pozitivity u učitele okamžitý odchod celé třídy domů, seznamte se proto se základními pravidly rotační výuky ještě před 12.4. v dokumentech výše, sledujte aktualizace a případné organizační změny

Děkujeme všem rodičům za spolupráci a trpělivost, společně start do školy zvládneme!

Napsat komentář