Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Poradna pro rodiny Praha 7 LETÁK:

Poradna pro rodiny Praha 7

PHÒNG TƯ VẤN DÀNH CHO GIA ĐÌNH

CONSULTING SERVICES FOR FAMILIES

СЕМЕЙНАЯ КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ СЛУЖБА

Možnost finanční pomoci z veřejné sbírky naší školy KAMÍNEK:

Rodičům připomínáme možnost požádat o finanční pomoc ŽÁDOST ZDE (adresujte řediteli školy). Sbírka je určena výhradně pro pomoc rodičům – rodinám žáků ZŠ Korunovační 8, Praha 7, které se ocitnou ve finanční nouzi a požádají o konkrétní finanční pomoc, tzn. o přímou úhradu nákladů spojených se vzděláváním dítěte. Tzn. náklady na obědy, svačiny, nadstandardní pracovní sešity a učební pomůcky, mimoškolní vzdělávání organizované Základní školou Praha 7, Korunovační 8. Dále na úhradu výletů třídy v délce do tří dnů, exkurzí, návštěvu kulturních akcí a představení. K datu 11.4. 2021 disponujeme sumou 14 805 Kč.

Napsat komentář