Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Stáž v Oulu: prezentace

Poslední příspěvky

Díky grantu se několik učitelů účastnilo zahraniční stáže na vybraných základních školách. Po návratu sdíleli své zkušenosti a dojmy s kolegy.  Tyto stáže byly realizovány v rámci projektu Multikulturní Korunovační II, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001887, financovaný z Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Zde se můžete podívat na prezentaci o návštěvě školy Oulun Normaalikoulu ve finském Oulu:

Zajímavé bylo porovnání finského a českého školství. To finské se jeví systematičtěji organizované a hlavně lépe financované (žákům je hrazena povinná školní docházka do 18 let). Samotná výuka se příliš nelišila, hlavním rozdílem byla časová dotace pro vyučovací hodinu – 75 minut. U výukových metod jsme se nesetkaly s ničím, co by nás překvapilo. Více informací a také fotografie najdete v prezentaci.
Mgr. Tereza Richtrová a Mgr. Barbora Soukupová

Napsat komentář