Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Pozvánka na přednášku: Představuje se Centrum pro integraci cizinců o. p. s.

Poslední příspěvky

Vážení rodiče, 

zveme Vás na přednášku věnovanou podpoře dětí a rodičů s odlišným mateřským jazykem. S činností Centra pro integraci cizinců, o. p. s. Vás seznámí sociální pracovnice Mgr. Nikola Procházková. Prostor budeme věnovat i aktuálním problémům, které nyní řešíte. PŘEDNÁŠKA BUDE PROBÍHAT V UČEBNĚ FYZIKY – 1.PATRO, VCHOD SLÁDKOVA UL. VE ČTVRTEK 10. LISTOPADU OD 17 HODIN.

Centrum pro integraci cizinců, o. p.s. pomáhá imigrantům v procesu integrace do české společnosti prostřednictvím sociálních služeb, vzdělávacích i dalších aktivit.

O čem se budeme na přednášce bavit:

–  o kurzech českého jazyka – organizace, které je poskytují v Praze (pro děti i rodiče)

– o podpoře dětí ve škole – kurzy českého jazyka, PPP, psychologické poradenství

– o volnočasových aktivitách – info o typech organizací a o kroužkách mimo školu

– o možnostech tlumočení a doprovodů – co mohou rodiče využít zdarma při řešení svých záležitostí

Srdečně Vás zve Tomáš Komrska, ředitel Základní školy Praha 7, Korunovační 8

a Mgr. Nikola Procházková, Centrum pro integraci cizinců, o. p. s.

Přednáška je jednou z aktivit projektu s názvem „Multikulturní Korunovační II“, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001887, financovaný z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU

Napsat komentář