Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Řekněte si o pomoc

Poslední příspěvky

Řekněte si o pomoc – úhrada školy v přírodě, družiny, stravného, kroužků na 2. pololetí

Milí rodiče,

v současné době existuje vícero možností podpory. Zjistěte, zda je některá vhodná pro Vás.

1) Solidární balíček PražanaSolidární balíček Pražana

Můžete požádat o prominutí plateb za stravné či družinu, pokud:

            – máte trvalé bydliště v Praze a 

            – splňujete jednu z následujících podmínek

                        a) čerpáte nějaký z následujících příspěvků:

                                   • příspěvek či doplatek na bydlení

                                   • okamžitou dávku v hmotné nouzi

                                   • přídavek na dítě

                                   • dávky pěstounské péče

                        b) čelíte exekuci nebo jste v insolvenci

                        c) po zaplacení bydlení (vč. platby za hypotéku, pokud na místě bydlíte) Vám zbyde méně než 200 Kč na osobu na den (pokud žijete sami, tak 300 Kč na den).

Můžete požádat o příspěvek na školu v přírodě, školní akce nebo kroužek, pokud:

            – máte trvalé bydliště v Praze.

Jak postupovat při žádosti o příspěvek?

1. Pokud žádáte o úhradu stravného nebo družiny, vyplňte čestné prohlášení, že splňujete podmínky. V případě žádosti o příspěvek z fondu solidarity (škola v přírodě, kroužky) není čestné prohlášení potřeba.

2. Podejte žádost o příspěvek řediteli školy:

Žádost o bezplatné stravné či družinu zde: http://www.korunka.org/wp-content/uploads/2023/10/zadost-inflace.pdf

Žádost o finanční podporu na školní výlety či školy v přírodě: http://www.korunka.org/wp-content/uploads/2023/10/zadost-fond-solidarity.pdf

3. Ředitel vyhodnotí Vaši žádost a co nejdříve vás informuje o rozhodnutí.

2) Kroužek pro každé dítě (týká se také ukrajinských rodin)

Od 1. 2. mohou rodiče žáků ZŠ a MŠ s trvalým bydlištěm na Praze 7 v nepříznivé finanční situaci žádat o příspěvek na kroužky na 2. pololetí ve výši 1.500 Kč na žáka ZŠ a 750 Kč na žáky MŠ. Nepříznivá finanční situace se dokládá čestným prohlášením.

https://www.praha7.cz/volny-cas-prehled/deti/prispevek-na-krouzky/.

3) Konto KAMÍNEK – veřejná sbírka školy (týká se také ukrajinských rodin)

O příspěvek mohou žádat rodiny žáků ZŠ Korunovační, které se ocitnou ve finanční nouzi. Finanční pomoc je možno využít na úhradu obědů, svačin, nadstandardních pracovní sešitů a učebních pomůcek pro děti, úhradu nákladů na mimoškolní vzdělávání dětí organizované ZŠ, úhradu výletů třídy v délce do tří dnů, exkurzí a návštěv kulturních akcí a představení. Žádost zde.

4) Podpora zdravotních pojišťoven

Na školu v přírodě přispívají: 

VOZP: https://www.vozp.cz/prispevek/sportovni-a-ozdravne-pobyty (1.000 Kč)

ZPMVCR: https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/ozdravny-pobyt-v-prirode (1.500 Kč)

Pohybové kroužky podporují také některé zdravotní pojišťovny. 

Týká se sportovní aktivity v kroužcích, spolcích, klubech, domech dětí a mládeže nebo školských zařízeních (např. aerobic, atletika, badminton, cyklistika, florbal, fotbal, hokej, volejbal, basketbal, bruslení, plavání, gymnastika).

https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/pohyb (1.000 Kč)

https://www.vozp.cz/prispevek/pohybove-aktivity-pro-deti (1.000 Kč)

5) Klub svobodných matek (týká se také ukrajinských rodin)

V případě, že jste rodič samoživitele/ka, je možné pro příspěvek kontaktovat také Klub svobodných matek sídlící na Praze 7. Nabízejí příspěvek na bydlení, potraviny, oblečení, obědy dětem ve školkách a školách, letní tábory, kroužky a zájmové aktivity. Pokud odešlete žádost v pořádku, vyřídí ji během pár dní: https://www.klubsvobodnychmatek.cz/zadost-o-prispevek-formular

6) Patron dětí (týká se také ukrajinských rodin)

Patron dětí pomáhá vybrat finance na nejrůznější potřeby dětí. Žádost je možné uveřejnit bez fotky dítěte i celého jména. Více zde: https://patrondeti.cz/zadost

7) Pro rodiče z Prahy 7, kteří si nevědí rady v momentální tíživé životní situaci, je zde Poradna pro rodiny (týká se také ukrajinských rodin).

Napsat komentář