Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Kdo je pan Spencer (Aj s rodilým mluvčím)

Hodiny angličtiny a francouzštiny na naší škole momentálně navštěvuje univerzitní student z Kalifornie. Vedle angličtiny, která je jeho mateřským jazykem, se účastní i výuky francouzštiny, kterou díky svému předchozímu studijnímu pobytu ve Francii a Belgii ovládá na vynikající úrovni. Jeho spolupráce s naší školou je plánována na dvanáct týdnů a skončí na konci listopadu. Náš host se do dění v hodinách aktivně zapojuje, např. zkouší po dohodě s přítomným pedagogem část hodiny vést. Oblíbenou u žáků je zejména diskuse, v jejímž rámci mají možnost se zahraničním hostem volně komunikovat v cizím jazyce o věcech, které je zajímají.

Spencer pochází z Nového Mexika a je mu 23 let.

Informaci připravil Vojtěch Jírovec

Napsat komentář