Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Navštívili jsme festival Jeden svět

Poslední příspěvky

Letos vyrazily všechny třídy druhého stupně a některé třídy prvního stupně na školní projekce festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.

Program:

1) Projekce č. 1 (8–11 let) – 3 krátké filmy s diskuzí

Ostrov odpadů

#lockdocks

Bertha a Wolfram

Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, mediální výchova, environmentální výchova

2) Projekce č. 1 (11-14 let) – 3 krátké filmy s diskuzí

#lockdocks

Jules a já

Bertha a Wolfram

Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova

3) Pásmo krátkých dokumentů o Bělorusku – 2 krátké filmy s hostem a diskuzí

Co budeme dělat zítra?

Článek 293

Téma filmů: nedemokratický režim, občanská angažovanost, svoboda projevu

Průřezová témata: občan v demokratické společnosti, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, osobnostní a sociální výchova

Napsat komentář