Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Angličtina: Brave New World

Poslední příspěvky

BRAVE NEW WORLD

Jeden týden se hodiny anglického jazyka v 8. a 9. ročnících nesly v hravém a strategickém duchu. Žáci v malých skupinách pracovali na vytvoření světa, respektive města, které by bylo vybudováno na jiné planetě v případě, že by náš stávající svět skončil. 
Hra měla v zásadě čtyři kola, během kterých se shromažďoval materiál, stavěly se z něj budovy, ale to vše bylo ztíženo různými podmínkami a překážkami, které testovaly uvažování skupiny. Týmy bojovaly s katastrofami, ale i vlastními nápady. 
Nakonec  všichni zvládli postavit a pojmenovat město, nastolit si vybraný režim či náboženství, doplnit ho o to, co jim přijde podstatné. Svá města každý tým prezentoval před ostatními a úplně na závěr proběhlo hlasování, které ukázalo, ve kterém z měst by chtělo žít nejvíce žáků. Vítězná skupina byla sladce odměněna. 
Na základě zpětné vazby od žáků jsme se dozvěděly, že ocenili, že to bylo teamové, pohybové, zábavné, něco nového. Byli rádi, že měli možnost pracovat napříč skupinami, zlepšovali své komunikační dovednosti, protože museli mluvit celou dobu anglicky, kreslili a budovali, mohli plánovat a vybírat, co jim přijde dobré. Zmínili také důležitost uvažování o budoucnosti světa a společnosti..

Někteří nebyli příliš spokojeni se složením své skupiny, protože pár jejich spolužáků nedodržovalo pravidlo mluvit pouze v angličtině nebo se nezapojilo do práce tak, jak by bylo potřeba. Pro několik jedinců bylo nepříjemné prezentovat, ale tato dovednost se vám bude hodit 🙂 

Za spolupráci a zpětnou vazbu děkujeme! 
T. Richtrová, V. Hoření, Z. Pertlová

(Zdroj úvodní fotografie: https://149645218.v2.pressablecdn.com/wp-content/uploads/2021/09/2X1-post-image-53.jpg Ostatní fotografie: Hoření, Richtrová) 

Napsat komentář