Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

ZAMYŠLENÍ NAD VOLBOU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MONTESSORI

Poslední příspěvky

Milí rodiče,

mílovými kroky se blíží se zápis do 1. tříd a vy se společně s vaším budoucím prvňáčkem rozhodujete, do jakého vzdělávacího programu nastoupí v příštím školním roce. Než se rozhodnete pro montessori program, zodpovězte si poctivě otázky, které naleznete zde: https://www.korunka.org/montessori/.

V montessori třídách klademe velký důraz na dodržování pravidel třídy, které si děti sestaví samy za pomoci průvodkyň, a na osobní zodpovědnost za své jednání i školní práci. Dalším důležitým prvkem je u nás samostatnost dítěte.

Zvažte také, zda vaše dítě rádo manipuluje a pracuje s různými edukativními hračkami, pomůckami a knížkami a dokáže jim dávat přednost před pracovními listy nebo učením se na počítači.

U nás v montessori třídách je každý den jiný. Děti jsou motivovány k bádání a zkoumání světa skrz zprostředkované prožitky a prací s montessori pomůckami. Je dobré se zamyslet, zda má vaše dítě rádo změny a jestli mu bude vyhovovat různorodý styl práce od té individuální až po práci v různých smíšených skupinách. Tato práce s sebou nese také určitou míru hluku. Položte si také otázku, jestli bude pro něj komfortní často si vybírat a plánovat práci samostatně a zda na ní  dokáže vytrvale pracovat na základě své vnitřní motivace a vlastního uspokojení místo dostávání vnější motivace v podobě dobrých nebo špatných známek. 

Důležitým předpokladem úspěšného pobytu v našem programu je ochota dětí neustále pracovat na svém chování a vztazích se spolužáky. Trávíme hodně času zvláště na ranních kruzích tím, že vedeme diskuze a hrajeme hry zaměřené na péči o duševní pohodu každého dítěte i třídy jako celku. K tomu, aby to fungovalo, se předpokládá aktivní spolupráce s rodinou ve smyslu nastavení podobných respektujících pravidel a principů i doma.

Doufáme, že jsme vám tímto článkem pomohli k lepší orientaci ve vzdělávání cestou montessori a k úspěšnému rozhodnutí. Rodičům také doporučujeme si přečíst základní literaturu jako vhled do montessori pedagogiky, například Vychováváme a vzděláváme s Marií Montessoriovou. Dále doporučujeme prostudování našeho školního vzdělávacího programu Montessori svět, případně po předchozí domluvě nás můžete ještě před zápisem navštívit ve třídách prvního dvojročí (v tomto případě pište na schmittova@korunka.org).

Těšíme se na vás a vaše děti u zápisu!

tým montessori na ZŠ Korunovační

Napsat komentář