Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Návrh obálky s použitím vlastního písma

Poslední příspěvky

Psát se dětí učí od 1. třídy. Písmo je vizuální zápis jazyka standardizovanými symboly. Nejstarší typy písma jsou piktogramy nebo ideogramy. Většina písem může být rozdělena do 3 kategorií: logografické, sylabické a alfabetické. Obecné slovo pro symboly v písmu je grafém. Písmeno je grafická reprezentace znaku. 

Písmo je neodmyslitelnou součástí kultury. Spadá do oblasti vizuální kultury. Jeho vizuální podobu lze dále rozvíjet. Je možné vytvořit novou skupinu znaků, které budou prezentovat určitý znak. Jak je tomu třeba v Morseově abecedě. Morseovu abecedu vymyslel fyzik Samuel F. B. Morse. Důvodem bylo testování telegrafního spojení.  

Děti měly za úkol vytvořit vlastní styl písma a použít ho spolu s ilustrativním obrázkem nebo fotografií do vlastního návrhu obálky na knihu. V dnešní době mají knižní obálky různé podoby od fotografií po krásné ilustrace. Obálku na knihu mohly vytvořit buď podle své oblíbené knihy nebo podle vlastní knihy, která existuje pouze v jejich fantazii.  

Výtvarná výchova má přesahy do různých odvětví lidské činnosti. Na ZŠ Korunovační se proto výtvarná výchova také prolíná s různými předměty. V případě vytvoření vlastní obálky na knihu se prolíná s literaturou.  

Jak se žákům 6. a 7. třídy návrhy na knižní přebal dařili se můžete podívat v této galerii:  

S přáním tvůrčích dní Jana Dybalová.

Napsat komentář