Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Provoz

Vážení rodiče, vzhledem k neustálému vývoji situace kolem Covid-19 platí informace uvedené v aktualitách

Informace pro rodiče o provozu ŠD ve školním roce 2020/2021

Provoz školní družiny

Den dopolední provoz – ranní ŠD (h) třída odpolední provoz ŠD (h) třída večerní provoz ŠD (h) třída
Po 6:30 – 7:40 hlavní družina 11:40 – 16:00 kmenová* 17:00 – 18:00 hlavní družina
Út 6:30 – 7:40 hlavní družina 11:40 – 16:00 kmenová* 17:00 – 18:00 hlavní družina
St 6:30 – 7:40 hlavní družina 11:40 – 16:00 kmenová* 17:00 – 18:00 hlavní družina
Čt 6:30 – 7:40 hlavní družina 11:40 – 16:00 kmenová* 17:00 – 18:00 hlavní družina
6:30 – 7:40 hlavní družina 11:40 – 16:00 kmenová* 17:00 – 18:00 hlavní družina

*cca.od 16:00 h dochází ke spojování oddělení v jednotlivých patrech budovy ZŠ, aktuální polohu jednotlivých oddělení můžete sledovat na nástěnce vedle vrátnice

Vyzvedávání žáků ze ŠD

  • Prosíme rodiče, aby své děti vyzvedávali v jednotlivých odděleních ŠD hned po vyučování do 13.15 h. a dále od 15:00 h.
  • V době od 13:30 do 15:00 h budou oddělení na vycházkách, případně budou probíhat jiné výchovně vzdělávací činnosti a chceme tímto opatřením zabránit případnému přerušování.
  • Aktuální umístění jednotlivých oddělení naleznete na nástěnce u vrátnice školy.
  • Dodržujte prosím koncové hodiny ve školní družině.
  • Prosíme rodiče, aby změny v časovém režimu dítěte dodávali písemně s datem a podpisem zákonného zástupce dítěte (formulář ke stažení).

Úplata za zájmové vzdělávání

Poplatek za ŠD 200,- Kč/měsíc.

Minimální platba 400,- Kč (za 2 měsíce), možná je také platba na pololetí (1.000,- Kč) či za celý školní rok (2.000,- Kč).

Termín zaplacení: 15. den prvního měsíce z období, za které je platba prováděna

Platbu můžete provést:

1. bankovním převodem na účet školy:
číslo účtu – 000051-2510070227/0100
variabilní symbol 7777
specifický symbol (přidělí ŠD na začátku 1. třídy nebo PT)
vyplnit zprávu pro příjemce (Družina – jméno dítěte – období, které platíte)

Majitel účtu: Základní škola Praha 7, Korunovační 8/164, PRAHA 7 – Bubeneč, 170 00

2. hotově v kanceláři školy: u pí. Dajčlové 
pokladní hodiny: po, út, čt 13:30 – 14:30 a 16:00 – 17:00

Upřednostňujeme bezhotovostní platbu na účet školy. V případě nenavštěvování dítěte ŠD bez písemného odhlášení je platba nevratná!