Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Provoz

Informace pro rodiče o provozu ŠD ve školním roce 2023/2024

 • Provoz družiny je ráno od 6:30 do 8:00, poté po skončení vyučování do 18:00.
 • Budeme dodržovat aktuální požadavky Ministerstva zdravotnictví ohledně nošení ochrany úst a nosu
 • Budeme se řídit doporučením o omezení pohybu osob v prostorách uvnitř školy, proto zůstávají zachovány časy vyzvedávání.
 • Vyzvedávání žáků bude probíhat v předem stanovaných časech, kdy rodiče počkají na děti u vchodu z ul. Sládkova. Vyzvedávání bude možné:
  • po vyučování
  • po obědě (čas Vám oznámí vychovatel)
  • ve 13:30
  • v 15:30
  • od 16:30 kdykoliv (po domluvě mezi rodiči a vychovatelem/vychovatelkou)
 • Prosíme rodiče, aby změny v časovém režimu dítěte dodávali písemně s datem a podpisem zákonného zástupce dítěte (formulář ke stažení).

Tyto časy jsou závazné a prosíme o jejich dodržování. Děkujeme za pochopení.

Poplatek za ŠD činí 300,-Kč za měsíc a je splatný vždy do 15.dne daného měsíce

Minimální platba je 600,- Kč (za 2 měsíce), možná je také platba na pololetí (1.500,- Kč) či za celý školní rok (3.000,- Kč).

Termín zaplacení: 15. den prvního měsíce z období, za které je platba prováděna

Platbu můžete provést:

 1. bankovním převodem na účet školy:

-číslo účtu: 000051-2510070227/0100
-variabilní symbol: 7777
-specifický symbol (přidělí ŠD na začátku 1. třídy nebo PT)
+vyplnit zprávu pro příjemce (Družina – jméno dítěte – období, které platíte)

Majitel účtu: Základní škola Praha 7, Korunovační 8/164, PRAHA 7 – Bubeneč, 170 00

2. hotově v kanceláři školy: u pí. Dajčlové -v kanceláři školy jen ve výjimečných případech

-pokladní hodiny: po, st 13:00 – 15:30

Upřednostňujeme bezhotovostní platbu na účet školy. V případě nenavštěvování dítěte ŠD bez písemného odhlášení je platba nevratná!

 • Přihlášky do ŠD naleznete v sekci Družina > Formuláře ke stažení
 • Vyplněné přihlášky je možné poslat mailem na horakovab@korunka.org nebo vytištěné vložit do schránky školy, případně od září předat vychovateli/vychovatelce

Provoz školní družiny

Den dopolední provoz – ranní ŠD (h) třída odpolední provoz ŠD (h) třída večerní provoz ŠD (h) třída
Po 6:30 – 7:55

hlavní družina

11:40 – 16:00 kmenová* 17:00 – 18:00 hlavní družina
Út 6:30 – 7:55 hlavní družina 11:40 – 16:00 kmenová* 17:00 – 18:00 hlavní družina
St 6:30 – 7:55 hlavní družina 11:40 – 16:00 kmenová* 17:00 – 18:00 hlavní družina
Čt 6:30 – 7:55 hlavní družina 11:40 – 16:00 kmenová* 17:00 – 18:00 hlavní družina
6:30 – 7:55 hlavní družina 11:40 – 16:00 kmenová* 17:00 – 18:00 hlavní družina

*cca. od 16:00 h dochází ke spojování oddělení v jednotlivých patrech budovy ZŠ