Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Provoz

Informace pro rodiče o provozu ŠD ve školním roce 2021/2022

 • Provoz družiny bude ráno od 6:30 do 7:40, poté po skončení vyučování do 18:00.
 • Budeme dodržovat aktuální požadavky Ministerstva zdravotnictví ohledně nošení ochrany úst a nosu
 • Během ranní družiny (6:30 – 7:45) budou mít všechny děti povinně nasazené roušky. Stejně tak při odpoledním spojování jednotlivých oddělení ŠD a ve večerní družině.
 • Budeme se řídit doporučením o omezení pohybu osob v prostorách uvnitř školy, proto zůstávají zachovány časy vyzvedávání.
 • Vyzvedávání žáků bude probíhat v předem stanovaných časech, kdy rodiče počkají na děti u vchodu z ul. Sládkova. Vyzvedávání bude možné:
  • po vyučování
  • po obědě (čas Vám oznámí vychovatel)
  • ve 13:30
  • v 15:30
  • od 16:00 kdykoliv po domluvě mezi rodiči a vychovatelem/vychovatelkou
 • Prosíme rodiče, aby změny v časovém režimu dítěte dodávali písemně s datem a podpisem zákonného zástupce dítěte (formulář ke stažení).
Tyto časy jsou závazné a prosíme o jejich dodržování. Děkujeme za pochopení.
 • Budeme dbát na zvýšenou hygienu, bude třeba minimalizovat setkávání žáků
 • V případě zpozorování jakýchkoliv příznaků onemocnění bude žák izolován a bude nutné jej vyzvednout v co nejkratší možné době
 • Žáci jsou povinni mít u sebe vždy 2 ks roušek (respirátorů) a sáček k jejich uložení
 • V případě zhoršení epidemiologické situace může dojít ke změně režimu ŠD
 • Poplatek za ŠD byl z provozních důvodů navýšen na 300,-Kč za měsíc a je splatný vždy do 15.dne daného měsíce
 • Přihlášky do ŠD naleznete v sekci Družina > Formuláře ke stažení
 • Vyplněné přihlášky je možné poslat mailem na horakovab@korunka.org nebo vytištěné vložit do schránky školy, případně od září předat vychovateli/vychovatelce

Provoz školní družiny

Den dopolední provoz – ranní ŠD (h) třída odpolední provoz ŠD (h) třída večerní provoz ŠD (h) třída
Po 6:30 – 7:40 hlavní družina 11:40 – 16:00 kmenová* 17:00 – 18:00 hlavní družina
Út 6:30 – 7:40 hlavní družina 11:40 – 16:00 kmenová* 17:00 – 18:00 hlavní družina
St 6:30 – 7:40 hlavní družina 11:40 – 16:00 kmenová* 17:00 – 18:00 hlavní družina
Čt 6:30 – 7:40 hlavní družina 11:40 – 16:00 kmenová* 17:00 – 18:00 hlavní družina
6:30 – 7:40 hlavní družina 11:40 – 16:00 kmenová* 17:00 – 18:00 hlavní družina
*cca. od 16:00 h dochází ke spojování oddělení v jednotlivých patrech budovy ZŠ