Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Žádejte o finanční podporu z KAMÍNKU

Poslední příspěvky

Ještě do pátku 28. června je možné žádat o finanční podporu z naší školní veřejné sbírky Kamínek. Je to velmi jednoduché, žádost pošlete řediteli školy nebo doručte osobně do kanceláře školy. Vyplněný formulář žádosti je dostupný zde.

Můžete žádat o tuto finanční podporu:

Pomoc rodičům – rodinám žáků ZŠ Korunovační 8, Praha 7, které se ocitnou ve finanční nouzi a požádají o konkrétní finanční pomoc, tzn. o přímou úhradu nákladů spojených se vzděláváním dítěte. Tzn. náklady na obědy, svačiny, nadstandardní pracovní sešity a učební pomůcky, mimoškolní vzdělávání organizované Základní školou Praha 7, Korunovační 8. Dále na úhradu výletů třídy v délce do tří dnů, exkurzí, návštěvu kulturních akcí a představení.

Napsat komentář