Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Informační schůzky budoucích 1. tříd a PT

Poslední příspěvky

Schůzky rodičů budoucích tříd 1A a 1.B (p. uč. Zuzana Cuhrová a Alena Mazáčová) se budou konat v pondělí 21. 6. 2021. Pozvánky s upřesněním místa a času rodiče obdrží e-mailem. Program schůzky: informace o pomůckách, pracovních sešitech a o organizaci začátku školního roku.

Schůzka rodičů a dětí budoucí 1. montessori třídy se bude konat v úterý 15.6.2021, 16 – 18 na dvoře školy, popř. ve třídě.. Rodiče byli již informováni e-mailem.

Schůzka rodičů budoucí přípravné třídy (Irena Taterová) se bude konat ve středu 23. 6. od 17 hodin v přípravné třídě. Společně s rodiči zveme i budoucí předškoláčky. Rodiče byli již informováni e-mailem.

Napsat komentář