Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Výuka a provoz školy od 4. 1. 2021

Poslední příspěvky

Od pondělí 4.1. 2021 budou přítomny ve škole prezenčně přípravná třída a 1. – 2. ročníky. Výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu a ŠD v homogenních skupinách.

Ve 3. -9. ročníku je výuka distanční podle rozvrhu z 19. 10. 2020, který byl poslán třídními učiteli. 

Třídy 3. – 5. ročníku se řídí pokyny třídních učitelů k on-line výuce.

Třídy 2. stupně se opět rozdělí na polovinu, vyučovací hodiny budou 30 minutové, učitelé budou vstupovat do hodin virtuální třídy, žáci se v průběhu výuky za třídy neodhlašují, skupiny Aj a FJ pošle vyučující sám.

Pozvánky k on-line výuce budou opět rozeslány žákům a vyučujícím. Najdou je v mailu a kalendáři k 31.12. 2020.

Provoz školní družiny bude od 4. 1. 2021 do 17 hodin. Individuální zájemce o ranní ŠD prosíme, aby napsali vedoucí ŠD Beátě Kůdelové: kudelova@korunka.org.

Pro žáky 3. – 5. roč. na distanční výuce bude pokračovat on-line školní družina – všichni obdrží informace e-mailem.

Podrobné informace ke školnímu stravování od 4. 1. 2021 najdete v rubrice školní jídelny.

RODIČŮM PŘEJEME VŠECHNO NEJLEPŠÍ DO ROKU 2021. DĚKUJEME ZA SKVĚLOU SPOLUPRÁCI A PODPORU ŠKOLY V ROCE 2020.

Tomáš Komrska, ředitel školy

Napsat komentář