Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Setkání předškoláků 6. března a den otevřených dveří pro rodiče

Středa 6. března 2024 (16 – 18 hod.) SETKÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ- dětí se ujmou paní učitelky z 1. stupně a zahrají si s dětmi na školu (psaní, kreslení, tvořivé aktivity), souběžně bude probíhat neformální diskuse rodičů, ředitele školy a paní učitelky, která vede přípravnou třídu s tématem: připravenost dětí na školní docházku, možnosti odkladu školní docházky, přípravná třída – pro koho je vhodná, co nabízí, …

Středa 6. března 2024 – od 8 do 11.40 hod. Den otevřených dveří – pro rodiče předškoláků možnost navštívit výuku ve třídách 1. stupně, vstup do tříd vždy před začátkem vyučovací hodiny: tzn. před 8 hod., 8.55, 10.00 a 10.55 hod.

Organizační informace k odpolednímu setkávání předškoláků:

S sebou přezůvky, malou svačinku a dobrou náladu. Vchod Sládkova ul. (boční vchod), třída 2.A v 1. patře. Rodiče si mohou děti vyzvednout po 18 hodině nebo strávit dvě hodiny ve škole. Bude se jim věnovat ředitel školy, který je připraven zodpovědět na všechny zvídavé otázky – témata výše.

Přijďte se kouknout, těšíme se na Vás.

Napsat komentář