Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Setkání předškoláků 5.6. od 16 do 18 hodin

Poslední příspěvky

Ve středu 5. 6. 2024 proběhne další setkání předškoláků – program pro děti zajistí vychovatelky školní družiny. Od 16 hodin se rodičům představí třídní učitelky budoucích tříd 1.A a 1.B. Jmenovité rozřazení dětí do tříd bude oznámeno v rámci setkání. V případě neúčasti rodičů a dětí budou informační materiály k nástupu do 1. ročníku zaslány e-mailem.

Program montessori: Setkání rodičů s pedagogy montessori od 16 do 17.30, pro děti nastupující do programu monte jsou připraveny aktivity, které nám pomohou je dobře přiřadit do stávajících trojročí. Pro rodiče současně schůzka se zástupkyní pro montessori a s předsedkyní spolku rodičů montessori.

1 Comment:

Napsat komentář