Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Říjen v montessori třídách

Poslední příspěvky

ŘÍJEN V MONTE TŘÍDÁCH
V říjnu jsme si v monte třídách kromě Halloweenu užili mnoho dalších akcí a zajímavých aktivit. Děti ze 4. a 5.C navštívily workshop audiovizuálních technologií v multifunkčním prostoru galerie H40 v Holešovické tržnici. Dozvěděly se, jak funguje fotoaparát, samy si vyzkoušely vytvořit krátkou animaci a proběhly také úžasné fotoseance. Děti si mohly “osahat” i práci s kamerou, zvukem a světlem. Rozdělily si role scénáristy, režiséra, osvětlovače, zvukaře a herců a pod vedením lektorek společně natočily krátký “krvák” a detektivku.
Páťáci se v oblíbeném divadle Minor velmi pobavili při představení Lipany, které skvěle zapadlo do období historie, kterým se před nedávnem zabývali. V průběhu října jsme se společně se čtvrťáky a páťáky už ponořili do období vlády Habsburků v českých zemích v rámci skupinové práce. Jednotlivá témata děti postupně prezentují spolužákům.
Ve třídách trojročí také probíhaly prezentace, skupinová práce a různé projekty. Jedním z nich byl projekt “Významné české historické osobnosti”. Na Dušičky se děti vypravily na Vyšehradský hřbitov a Slavín, kde ve skupinkách pátraly po hrobech osobností, které si vybraly. Zjišťovaly o nich různé informace z jejich života, které doplnily fotografiemi, ilustracemi a hudebními ukázkami. Výsledek svého bádání každá skupinka odprezentovala spolužákům v trojročí.
V nadcházejícím měsíci se těšíme na nácvik vánočního programu a na tvořivé předvánoční dílny.
Přejeme všem na Korunce i mimo ni příjemný podzim.

za montessori tým

Zuzka Kovalíková

Napsat komentář