Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Provoz školy od 18. 11. 2020

Poslední příspěvky

INFORMACE K VÝUCE, PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY A STRAVOVÁNÍ

Od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků Přípravné třídy a žáků 1. a 2. ročníku ve škole.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách. Kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani nijak neprolínají.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole. Každý žák bude mít minimálně dvě roušky na den a dva igelitové sáčky na uložení roušky. Bez ochranných prostředků dýchacích cest nebude umožněn nikomu vstup do budovy školy. Z důvodu doporučení častějšího větrání ve třídách doporučujeme, aby měly děti teplejší oblečení – mikiny, svetry, atd.

Provoz školní družiny pro žáky PT, 1. a 2. ročníku je od 11,40 do 17h. ŠJ je pro žáky v provozu dle stanoveného časového harmonogramu.

Organizace příchodu žáků PT a žáků 1. a 2. tříd do budovy školy:

Třídní učitelka si vyzvedne žáky před budovou školy:

2.A vlevo před hlavním vchodem z ulice Korunovační 7,45 – 7,50

2.B vpravo před hlavním vchodem z ulice Korunovační 7,45 – 7,50

1.C vlevo před hlavním vchodem z ulice Korunovační 7,50 – 7,55

2.C vpravo před hlavním vchodem z ulice Korunovační 7,50 – 7,55

PT vlevo před vchodem z ulice Sládkova 7,45 – 7,50

1.A vpravo před vchodem z ulice Sládkova 7,45 – 7,50

1.B u vchodu ulice Sládkova 7,50 – 7,55

Informace o provozu školní družiny od 18. 11.:

Abychom mohli družinu provozovat je potřeba dodržet homogenní skupiny žáků, tedy nemíchat jednotlivá oddělení. Z tohoto důvodu je provoz družiny zkrácen na 17 h.

Čas odchodu (vyzvedávání) z odpolední družiny: po vyučování, po obědě, ve 13:30, 15:30, od 16:30 kdykoliv po domluvě s vychovatelem.

Ranní družina za nynějších provozních podmínek není možná! V případě, kdy dojíždíte, nemáte možnost zorganizovat příchod žáka jinak aj. vážné situace, kontaktuje vedoucí vychovatelku na mail kudelova@korunka.org budeme řešit individuálně.

V ŠD nebude docházet ke spojování oddělení, ale bude docházet ke střídání vychovatelů z důvodu zachování úvazků jednotlivých zaměstnanců. V praxi to znamená, že pravidelně budou mít Vaše děti 2 vychovatele. První bude fungovat do 15:30, pak dojde ke střídání a druhý vychovatel bude s dětmi do 17 hodiny.

Pro žáky 3., 4. a 5. ročníku bude zachována ONLINE DRUŽINKA, která probíhá v prostředí GOOGLE CLASSROOM. Pro 3. ročník každé pondělní a středu od 14 – 15 h. Pro 4.-5. ročník každé úterý a čtvrtek od 14 – 15 h.

Školní stravování od středy 18. 11.:

Informace k obědům pro žáky od 18. 11. 2020: prezenční výuka (žáci přítomní ve škole)

Přihlašujeme všem žákům PT, 1.tříd ABC, 2. tříd ABC obědy od 18. 11. 2020. Pokud žák nebude chodit do školy na prezenční výuku, musí si oběd odhlásit – osobně, emailem, telefonicky nebo přes internet.

V době prezenční výuky nesmí být a nebude oběd vydáván do jídlonosiče žákům, kteří se účastní této výuky ve škole.

Informace k obědům pro žáky od 18. 11. 2020: distanční výuka (žáci, kteří se učí z domova)

Pokračujeme ve stejném režimu jako od 14. 10. 2020.

Informace k obědům pro zaměstnance od 18. 11. 2020:

Pokud máte zájem o obědy od 18. 11. 2020, přihlašujte, prosím, osobně, telefonicky, emailem nebo před internet do pondělí 16. 11. 2020 do 12 hod, nejlépe celý týden nebo do konce měsíce.

Napsat komentář