Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Provoz školy 30. 11. 2020

INFORMACE K VÝUCE, PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY A STRAVOVÁNÍ

PROVOZ ŠKOLY 1. STUPEŇ, ROTUJÍCÍ 2. STUPEŇ A  9. ROČNÍK OD 30. 11. 2020

Organizace vzdělávání
Vyučování pro prezenční výuku bude  probíhat podle běžného rozvrhu. Při hudební výchově je zakázán zpěv, při tělesné výchově sportovní činnosti, ale žáci budou mít pohybové aktivity při příznivém počasí mimo školu.

Od 30. 11. nastoupí celý první stupeň k prezenční výuce do školy.

Třídy 6.B, 7.C a 8.B nastoupí do školy k tzv. střídavé výuce – tyto třídy budou ve škole každý lichý týden, sudý týden o d 7.12.2020 je vystřídají třídy 6.A, 7.A, 7.B a 8.A. Střídavě mají tyto skupiny prezenční a distanční výuku – POZOR: z logiky věci distanční výuka z domova těchto skupin tříd bude podle nového rozvrhu od 30.11. – dosavadní přihlášení do MEETU bude nahrazeno novým přihlášením, které přijde dětem v pátek e-mailem i do kalendáře. Meet bude celotřídní (nebudeme třídy dělit na skupiny), rodičům třídní učitelé pošlou rozvrh hodin, prosíme o spolupráci: seznamte děti s novým rozvrhem a zajistěte účast ve výuce. Děkujeme.

Třída 9. A nastoupí 30. 11. k prezenční výuce podle svého běžného rozvrhu.

Po celou dobu přítomnosti ve škole musí mít žáci i vyučující roušky. Žák bude mít 2 – 3 roušky dle délky pobytu ve škole a igelitový sáček, kam si použitou roušku bude odkládat.

PŘÍCHOD DO ŠKOLY:

Žáci přijdou do školy v uvedených časech:

 třída čas vchod
PT, 1.A, 1.B 7,40 z ulice Sládkova
1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C 7,40 z ulice Korunovační
4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 5.C 7,50 z ulice Korunovační
6.A, 6.B, 8.A, 8.B 7,45 z ulice Sládkova
7.A, 7.B, 7.C, 9.A 7,50 z ulice Sládkova

VHODNÉ OBLEČENÍ DĚTÍ

Vzhledem k doporučení častého větrání a pobytu dětí mimo školu (hřiště, procházky) a vzhledem k nutnosti dodržovat při příchodu do školy odstupy a časové intervaly prosíme rodiče o dostatečně teplé oblečení dětí pro toto roční proměnlivé období.

V Praze dne 25. 11. 2020

Tomáš Komrska, ředitel školy

Informace o provozu školní družiny od 30. 11.2020:

Abychom mohli družinu provozovat, je potřeba dodržet homogenní skupiny žáků, tedy nemíchat děti různých ročníků. Z tohoto důvodu bude družina pouze pro děti od přípravné třídy do 4. ročníku. Provoz družiny je zkrácen do 17 h. Ranní družina za nynějších provozních podmínek není možná! V případě, kdy dojíždíte, nemáte možnost zorganizovat příchod žáka jinak aj. vážné situace, kontaktuje vedoucí vychovatelku na mail kudelova@korunka.org, budeme řešit individuálně.

Čas odchodu (vyzvedávání) z odpolední družiny: po vyučování, po obědě, ve 13:30, v 15:30, od 16:30 kdykoliv po domluvě s vychovatelem – vchod Sládkova ul. NOVĚ ZAVÁDÍME PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ODCHODOVÁ STANOVIŠTĚ PO ROČNÍCÍCH SMĚREM KE KORUNOVAČNÍ UL. OD VCHODU SLÁDKOVA – LÉPE TAK BUDEME MOCI DODRŽOVAT ODSTUPY:

PRO OODĚLENÍ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY: BÍLÁ CEDULE ŠD 1.pt. – 5 METRŮ OD VCHODU

PRO ODDĚLENÍ 1. ROČNÍKU: MODRÁ CEDULE ŠD 1.ROČ. – 10 METRŮ OD VCHODU

PRO ODDĚLENÍ 2. ROČNÍKU: ŽLUTÁ CEDULE ŠD 2. ROČ. – 15 METRŮ OD CHODU

PRO ODDĚLENÍ 3. ROČ.: ZELENÁ CEDULE ŠD 3. ROČ. – 20 METRŮ OD VCHODU

PRO ODDĚLENÍ 4. ROČ.: ČERVENÁ CEDULE ŠD 4. ROČ. – 25 METRŮ OD VCHODU

Beáta Kůdelová, vedoucí vychovatelka ŠD

INFO KE STRAVOVÁNÍ SAMOSTATNĚ V RUBRICE STRAVOVÁNÍ

Napsat komentář