Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Přijatí žáci z Ukrajiny k datu 23. 6. 2022

Poslední příspěvky

Na základě zápisů a jednání Městské části Praha 7 s vedením základních škol byli na Základní školu Praha 7, Korunovační 8 se sídlem Korunovační ul. 8/164, 170 00 Praha 7 přijati žáci s těmito registračními kódy:

Do 1. ročníku:

UA247
UA256

Do 2. – 9. ročníku:

UA242UA253UA261UA268
UA243UA254UA262UA269
UA246UA255UA263UA270
UA248UA257UA264UA271
UA250UA258UA265UA272
UA251UA259UA266UA273
UA252UA260UA267 

V Praze dne 23. 6. 2022

Mgr. Tomáš Komrska, ředitel školy

Napsat komentář