Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Informace k integraci ukrajinských žáků

Poslední příspěvky

Adaptační skupinu 17 žáků z Ukrajiny máme ve škole od 1.4.2022, dětem jsme dočasně poskytli prostor školní knihovničky. S dětmi pracují dvě koordinátorky a pět hodin týdně lektorka českého jazyka. Děti plní denně i úkoly pana ředitele školy na Ukrajině on-line formou. Zároveň jsme do kmenovým tříd v průběhu 2. pololetí přijali dva žáky, kteří se již plně aklimatizovali.

V návaznosti na červnový zápis dětí do škol Prahy 7 přijímáme k základnímu vzdělávání celkem 43 žáků včetně dětí z naší skupiny. Počet dětí z Ukrajiny v tuto chvíli vychází tak, že do jednotlivých tříd od 1. 9. 2022 budou přijati 1 – 3 žáci.

V průběhu léta jsme uspořádali několik akcí, které by měly napomoci adaptaci dětí do našeho školního prostředí: společný koncert v aule, kde vystoupili hudebníci z různých evropských zemí a výstavu výtvarných prací ukrajinských dětí. Ty také vystoupily na Dvorkové slavnosti, kterou pořádal spolek rodičů Korunka. Děti si i vyzkoušely společnou výuku s českými dětmi. Nadaci Charta 77 děkujeme za úhradu obědů pro všechny děti adaptační skupiny  MČ Praha 7 finanční pomoc a organizační podporu. Rodičům žáků naší školy děkujeme za podporu několika sbírek hmotné podpory, které realizovala škola a MČ Praha 7.

Napsat komentář