Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Předvánoční zájezd do Řezna

Poslední příspěvky

V pátek 15.12. jsme se vydali na jednodenní zájezd do bavorského města Regensburgu, česky nazývaného Řezno. Po překonání brzkého vstávání jsme se nalodili do dvoupatrového zájezdového autobusu, který nás bezpečně dovezl do našeho cíle. Naše posádka čítala 64 dětí, 4 dozory a 1 průvodce.

Výlet jsme nejprve zahájili procházkou po nejvýznamnějších památkách tohoto historického města. Nejprve nás přivítal Kamenný most (Steinerne Brücke), přes který jsme pokračovali do solnice a ke slavné uzenářské dílně. Tato uzenářská dílna byla zřízena již ve 12. století  a sloužila jako kantýna pro stavitele výše zmiňovaného mostu. Dále jsme došli ke Staré radnici (Altes Rathaus) a k bráně Porta Praetoria. V historii sloužilo město Regensburg jako římský tábor s opevněním. Z dřívějšího opevnění tu zůstala pouze tato brána Porta Praetoria, což je nejstarší dochovaná památka celého města. Dále jsme se přesunuli ke Katedrále sv. Petra (Dom St. Peter). Tato katedrála je jedna z nejvýznamnějších gotických památek v Bavorsku. Hlavní architekt Ludwig vypracoval svůj návrh podle francouzských modelů tzv. paprskové gotiky.

Poslední památkou, kterou jsme nemohli opomenout, je Bazilika a klášter Sv. Emmerama. Jeden z nejstarších bavorských kostelů leží v areálu benediktinského kláštera. Zasvěcen byl Jimramovi z Řezna (Emmeram).

Po navštívení nejdůležitějších památek Řezna jsme se přesunuli na vánoční trhy, kde děti mohly plnit pracovní list s netradičními úkoly v němčině. Vánoční trhy byly příjemným zakončením našeho výletu. Velký úspěch měla půlmetrová klobása – Halber Meter Wurst, která po celodenním chození přišla vhod 🙂

Po dostatečném nasátí vánoční atmosféry jsme se spokojeně vrátili do autobusu a dojeli zpátky do Prahy. Celý zájezd se velmi povedl a dostali jsme samé pozitivní ohlasy.

Napsat komentář