Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Pozvánka: VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SPOLKU KORUNKA

Vážené členky, vážení členové Spolku Korunka, milí přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na výroční členskou schůzi Spolku Korunka, která se bude konat dne 10. 05. 2022 od 18 hod v jídelně ZŠ Korunovační.

PROGRAM SCHŮZE:

1. SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLKU KORUNKA ZA ŠK. ROK 2020/21

2. SCHVÁLENÍ PLÁNU ČINNOSTI NA 2. POLOLETÍ 2022

3. SCHVÁLENÍ ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU PRO ŠK. ROK 2021/22

4. SCHVÁLENÍ ZMĚNY STANOV – MOŽNOST HLASOVÁNÍ PER ROLLAM

5. VOLBA ČLENA RADY SPOLKU

6. VOLBA ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

7. RŮZNÉ

Těšíme se nejen na viděnou, ale také na Vaše případné připomínky a náměty.

Napsat komentář