Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Mimořádné ředitelské volno ve dnech 27. – 30. 6. 2022

Na dny 27. – 30. června 2022 vyhlašuji mimořádné ředitelské volno. V těchto dnech nebude probíhat výuka, nebude v provozu školní družina a nebude v provozu školní stravování. Zřizovatel školy byl informován o tomto opatření  a vyjádřil s ním souhlas.

Důvody vyhlášení mimořádného volna:

1. Školu čeká třetí fáze rekonstrukce elektro s tím, že bude potřeba ze strany školy připravit do konce června první nadzemní podlaží a předat prostory realizační firmě. To znamená vystěhování všech tříd, školnického vytu, kabinetů, zázemí ŠD a kanceláře IT správce. Dle předchozích zkušeností půjde o složitou logistickou akci včetně pečlivého balení souborů pomůcek apod. V rámci 1NP nelze v průběhu června souběžně s výukou stěhovat zařízení a vybavení v předstihu, protože nebude kam.

2.  Současně s touto rekonstrukcí bude probíhat instalace kabeláží pro dálkové řízení vytápění v celé budově. Budeme tedy částečně vystěhovávat a připravovat kabinety a třídy v celé budově.

3. Současně s rekonstrukcí elektro chceme z prostředků školy na údržbu a investice provést nutnou výměnu podlahových krytin v 1NP alespoň v části prostor tak, jak jsme činili v předešlých dvou letech.

4.  Protože ve škole bude zřízeno stejně jako v minulých letech na období letních prázdnin staveniště, nebude možno zajistit v posledním červnovém týdnu pro žáky náhradní program.

Předem děkuji za pochopení a kladné přijetí tohoto opatření.

V Praze dne 5. 5. 2022

Mgr. Tomáš Komrska, ředitel školy

Napsat komentář