Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Pořádáme biologickou olympiádu!

Poslední příspěvky

Pořádáme biologickou olympiádu!

Již podruhé máme tu čest pořádat na Korunce okresní kolo biologické olympiády, a to pro mladší žáky 6. – 7. ročníků kategorie D. Letošním tématem olympiády jsou lužní lesy, které patří k našim původním biotopům, nicméně kvůli regulování toků řek postupně mizí. Lužní les si můžete představit jako pravidelně zaplavovaný listnatý les, tvořící domov rozmanitým rostlinným a živočišným druhům.

Olympiáda se skládá pro okresní kolo hned ze 4 částí – vstupního úkolu, laboratorního úkolu, teoretického testu a praktického poznávání rostlin a živočichů.

Na vstupních úkolech si dali soutěžící opravdu záležet a nejčastěji si připravili karetní hru kvarteto listnatých stromů nebo se pustili do řízkování rostlin či chovu listonoha. V praktické části olympiády děti poznávaly 20 živočichů a 20 živých rostlin, které daly trošku zabrat. Živé larvy pakomárů a jejich životní cyklus řešitelé pozorovali pod mikroskopy v rámci laboratorního úkolu. Sečteno a podtrženo, v konkurenci jiných základních škol a víceletých gymnáziích si naše reprezentantky vedly báječně a ukořistily v okresním kole:

 6. místo – Anička Lizáková

 7. místo – Anička Kolesárová

 9. místo – Eliška Martinovská

Kategorii C starších žáků (8. – 9. ročníky) hostilo Gymnázium Nad Štolou. Všechny 4 části olympiády jsou u starší kategorie zachovány, nicméně obtížnost odpovídá starším ročníkům. Laboratorní úkol se v kategorii C zaměřil na pozorování vodní rostliny okřehku, kterou jste s velkou pravděpodobností viděli na rybníčku ve Stromovce.

Ani mezi staršími žáky jsme se neztratili! 

 9. místo – Sofie Vaňková

 13. místo – Julie Poláková

 14. místo Johana Novotná

Mám z Vás radost!

Za přírodopis
Lucie Kroupová

Napsat komentář