Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Pomůcky pro výuku cizích jazyků

Poslední příspěvky

V hodinách jazyků využíváme díky nákupu z dotací Prahy 7, o který za nás každoročně žádá Spolek Korunka, množství pomůcek. 

Žáci si velmi oblíbili zejména Brainbox (máme tři úrovně a různá témata). Hrajeme také jazykové Prší (nepravidelná slovesa, přítomný čas, množné číslo, stupňování přídavných jmen), sestavujeme věty a využíváme flashcards. K procvičování frázových a nepravidelných sloves můžeme zařadit deskové hry.

Pomůcky obohacují výuku a pro žáky bývají atraktivní formou procvičení učiva. Pro učitele zase znamenají ušetření času. 

Z grantu jsme dále nakoupili knihy přizpůsobené čtenářům různých jazykových úrovní (zejména v anglickém, ale také pár v německém a francouzském jazyce). Vyučující si je mohou zapůjčit v knihovně. Součástí mnoha z nich je také CD s audio nahrávkami.
Těšíme se, že i v dalším pololetí si budeme moci vyzkoušet nové edukativní hry a pomůcky v cizích jazycích vyučovaných na Korunce.
S podravem T. Richtrová

Napsat komentář