Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Jak se nám líbila Vánoční Korunka?

Ve čtvrtek 8. prosince jsme se všichni sešli na školním dvorku. Proč? Protože se konal vánoční jarmark na Korunce.

Vše začalo hned ráno pilnými přípravami – pan učitel Bláha s žáky z 9. ročníků pomáhali panu Dörnerovi stavět stany a pódium. Odpoledne osmáci nanosili pod stany lavice a od dvou už si mohly jednotlivé třídy svá stanoviště vyzdobit. Jarmark odstartoval ve 14:30 a dvorek se ihned začal plnit. Účast byla početná a pestrá. Současní žáci, bývalí žáci, rodiče, prarodiče, tetičky a strýčkové, kamarádi… Velice nás potěšilo, že všichni přišli s úsměvem a také s chutí si něco koupit.

Uznale tleskáme množství výrobků. Žáci si dali opravdu záležet a s pomocí učitelů či rodičů vytvořili pěkné věci. Nabízeli nám vánoční přání, perníčky, mýdla, ale také mnoho ozdob a drobných dárků. Deváťáci v kavárně zažili, jak je náročné být „na place“ a vyřizovat objednávky. Nakrmili a napojili všechny příchozí, děkujeme.

Doprovodný program se skládal zejména z hraní a zpívání. Všechna vystoupení byla hezky nacvičená a následně odměněná potleskem. Na závěr jsme si zazpívali i společně. Dočkali jsme se dokonce i překvapení v podobě tanečního vystoupení.

Po skončení programu se s pomocí osmáků, tatínků a pana školníka opět celý venkovní prostor uvedl do původního stavu, o prostory vnitřní se postarali učitelé a žáci 9. ročníků a paní uklízečky.

VŠEM DĚKUJEME za návštěvu, výrobky i představení, občerstvení, organizování, spolupráci, podporu a zajištění celé akce. Kulturním akcí na Praze chceme poděkovat také za zajištění stanů a pódia. Děkujeme také za štědré nakupování. Vybranou částku věnujeme Záchranné stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy.

Pevně doufáme, že příští rok nás událost v podobném duchu čeká znovu. Přejeme klidné prožití adventu, krásné svátky a mnoho zdraví v příštím roce.

Tým Korunka

Fotografie pořídila paní učitelka Ivana Šmídová:

Napsat komentář