Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Jak pro vysvědčení?

Ve čtvrtek 28.1. 2021 končí 1. pololetí školního roku 2020/2021. Žáci přípravné třídy a 1. – 2. ročníku, kteří se vyučují prezenčně, obdrží vysvědčení/hodnocení za 1. pololetí ve škole 28.1. 2021. Zákonní zástupci žáků 3. – 9. ročníku, kteří se vyučují distančně, 28.1. 2021 obdrží emailové sdělení o výsledcích vzdělávání svých dětí. Vysvědčení či výpis škola předá žákovi při nejbližší možné příležitosti, kdy žákům bude povolena osobní přítomnost ve škole na vzdělávání. Nepřítomnému žákovi se předá vysvědčení či výpis, jakmile se osobně dostaví do školy, pokud je pouze dočasně nepřítomen.
Ve dnech 29.1. – 31.1. jsou pololetní prázdniny. V pondělí 1.2. 2021 začíná druhé pololetí.

Napsat komentář