Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Halloweenská spolupráce a kouzelná angličtina

Úterý 31.10. bylo pro mnoho tříd netradiční. Školou se proháněli kostlivci, malé čarodějnice a jiné nadpřirozené bytosti.

Také my jsme nezůstali pozadu a při této příležitosti, slavení svátku Halloween, jsme dětem připravili netradiční hodinu angličtiny. Třída 9.A pod vedením p. učitelky Hoření nachystala pro třídu 4.A různá stanoviště a aktivity, které děti ve dvojicích plnily. Deváťáci ochotně pomáhali mladším žákům a trpělivě jim vysvětlovali úkoly. Čtvrťáci se výborně zapojili a všichni splnili čarovná stanoviště. 

Na závěr hodiny proběhla reflexe, ve které jsme shrnuli naše pocity a musím říct, že chválou se nešetřilo. Bylo dojemné slyšet, jak si čtvrťáci vážili toho, co pro ně deváťáci připravili. Je moc hezké vidět, když starší žáci s nadšením připravují něco pro mladší žáky.

Obě strany si tuto hodinu velmi užily a věříme, že tato spolupráce bude i nadále pokračovat při dalších svátcích a příležitostech. Děkujeme tímto ještě jednou třídě 9.A a paní učitelce Hoření za halloweenský program, který pro nás společně připravili. Díky patří také odvážné třídě 4.A, která se odhodlaně pustila do všech stanovišť a nedala se zastrašit halloweenskou angličtinou.

Gabriela Rauchfussová

Napsat komentář